Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kuntainfo: Perhehoidon palkkiot ja korvaukset vuonna 2017

Sosiaali- ja terveysministeriö
23.11.2016 13.18
Uutinen

Perhehoidon palkkiot ja korvaukset muuttuvat 1.1.2017 lukien.

Hoitopalkkion vähimmäismäärä nousee 784,03 euroon

Perhehoitolain (263/2015) 16 §:n mukaisen hoitopalkkion vähimmäismäärä nousee perhehoidossa olevaa henkilöä kohden 784,03 euroon kalenterikuukaudessa 1.1.2017 lukien.

Perhehoitolain mukaisen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.7.2016 alkaen ollut 775,00 euroa kuukaudessa. Hoitopalkkioiden määrää tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2016 vahvistettu palkkakerroin on 1,373 ja vuodelle 2017 vahvistettu palkkakerroin on 1,389, jolloin vähimmäismääräiset hoitopalkkiot nousevat 1.1.2017 lukien vuoden 2016 tasosta 1,17 prosenttia.

Kunnat voivat maksaa myös 784,03 euron vähimmäismäärää suurempia hoitopalkkioita. Hoitopalkkio voidaan erityisestä syystä sopia maksettavaksi säädettyä vähimmäismäärää pienempänä.

Jos hoitopalkkio on sovittu toimeksiantosopimuksessa vähimmäismäärää suuremmaksi tai pienemmäksi, korotetaan hoitopalkkiota indeksitarkistuksen johdosta 1.1.2017 lukien 1,17 prosenttia.

Kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus

Perhehoitajille maksettavia kulukorvauksia ja käynnistämiskorvauksia tulee perhehoitolain 19 §:n mukaan tarkistaa kalenterivuosittain vuoden alusta elinkustannusindeksin (lokakuu 1951=100) edellisen vuoden lokakuun vuosimuutoksen mukaisesti. Elinkustannusindeksin pisteluku lokakuussa 2015 oli 1911 ja lokakuussa 2016 se oli 1920. Indeksin pisteluku on noussut noin 0,47 prosenttia. Perhe­hoitolain mukaisten korvausten vähimmäismäärää tulee nyt tarkistaa elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti.

Perhehoitolain 17 §:n mukaisen kulukorvauksen vähimmäismäärä on 1.1.2017 alkaen 411,52 euroa. Myös muita kuin vähimmäismääräisiä kulukorvauksia tulee tarkistaa elinkustannusindeksin pisteluvun muutosta vastaavasti 1.1.2017 alkaen.

Myös perhehoitolain 18 §:n mukaisen käynnistämiskorvauksen enimmäismäärää tulee tarkistaa elinkustannusindeksin pisteluvun muutosta vastaavasti. Käynnistämiskorvauksen enimmäismäärä on 1.1.2017 alkaen 2 922,52 euroa perhehoidossa olevaa henkilöä kohti.

Kuntainfo 11/2016 (pdf)

Lisätietoja

Hallitussihteeri Erkki Papunen, puh. 0295 163298, [email protected]

Kuntainfo
Sivun alkuun