Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kunnille lisää sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuutta

Sosiaali- ja terveysministeriö
26.6.2003 12.44
Tiedote 187/2003

Kunnille maksettavaa sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuutta korotetaan. Korotus toteutetaan nostamalla valtionosuutta 27,01 prosentista 28,06 prosenttiin sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisista kustannuksista. Kuntien rahoitusosuus alenee vastaavasti 71,94 prosenttiin kustannuksista.

Valtionosuusprosentin korottamisen taustalla on kuntien verotulojen alenemisen kompensointi. Verotuksessa sovellettavan ansiotulovähennyksen korotus pienentää kuntien verotuloja 113 miljoonalla eurolla vuonna 2003. Kompensointi sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosenttia korottamalla on perusteltua siitä syystä, että väestön ikärakenteen muutokset ja erityisesti vanhimpien ikäryhmien kasvu lisäävät sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia. Valtionosuusprosenttia korottamalla kuntien verotulojen menetykset voidaan myös korvata oikeudenmukaisella tavalla. Kuntakohtaisesti asukasta kohden laskettavat nettovaikutukset jäävät pääosin 1 – 2 euron tasolle.

Hallitus esitti lain vahvistamista torstaina 26. kesäkuuta 2003. Presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina. Lain muuttaminen liittyy valtion vuoden 2003 lisätalousarvioesitykseen. Valtionosuusprosentin korotusta sovelletaan takautuvasti vuoden 2003 alusta määräytyvään sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuteen. Korotus suoritetaan kunnille syyskuusta 2003 lukien suoritettavien kuukausierien yhteydessä.

Sivun alkuun