Hyppää sisältöön
Media

Kunnat saavat kehitysrahaa syrjäytymisen ehkäisyyn

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 25.3.2011 7.00
Tiedote -

Syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten auttamista tehostetaan sosiaali- ja terveysministeriön myöntämillä valtionavustuksilla. Tänä vuonna avustuksia jaetaan yhteensä 23 miljoonaa euroa. Aikuissosiaalityöhön, mielenterveys- ja päihdepalvelujen uudistamiseen sekä pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseen suunnataan 10,2 miljoonaa euroa. Lasten ja nuorten psykososiaalisten palvelujen uudistustyöhön ja työttömien tai ilman jatkokoulutuspaikkaa olevien nuorten tukimuotojen kehittämiseen ohjataan 6,7 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionavustukset jaetaan vuosittain Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman (Kaste) tavoitteiden mukaisiin kuntien ja kuntayhtymien hankkeisiin. Ohjelman tavoitteena on tukea palvelujen kehittämistä, edistää terveyttä ja vähentää syrjäytymistä. Nyt myönnetään viimeiset ohjelmakauden 2008-2011 linjausten mukaiset avustukset. Koko ohjelmakaudella valtionavustuksia on myönnetty yhteensä 105 miljoonaa euroa.

Tavoitteena lisätä osallisuutta

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhteistyötä peruspalvelujen, psykiatrian ja päihdehuollon eri-tyispalvelujen kesken tehostetaan Arjen Mieli - Laatua ja suunnitelmallisuutta mielenterveys- ja päihdetyön arkeen Itä- ja Keski-Suomessa -hankkeessa, jolle myönnettiin 1,6 miljoonaa euroa avustusta. Hankkeessa myös kehitetään malli harvaan asutettujen alueiden palvelujen turvaamiseksi.

Mielenterveys- ja päihdeongelmienvarhaiseen havaitsemiseen ja palvelujen uudistamiseen keskittyvälle Väli-Suomen Välittäjä -hankkeelle myönnettiin 1,5 miljoonan euron jatkorahoitus ja aikuissosiaalityön tehostamista edistävälle S.O.S - Syrjäytyneestä osalliseksi -hankkeelle 1,65 miljoonaa.

Kuntien eri ammattilaisten osaamista hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi eri väestöryhmissä edistetään Etelä-Suomessa Haasteena hyvinvointi ja terveys -hankkeessa, jolle myönnettiin 2,5 miljoonaa euroa. Tavoitteena on luoda ja ottaa käyttöön eri menetelmiä nuorten, syrjäytymisvaarassa olevien, työttömien ja maahanmuuttajien hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Lisäksi yhdeksälle suurimmalle kaupungille myönnettiin 5,4 miljoonaa euroa pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseen.

Työ lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi jatkuu

Työttömien tai ilman jatkokoulutuspaikkaa olevien 15-29 -vuotiaiden nuorten syrjäytymisuhkiin vastataan Pohjois-Suomen alueen uudella Virta -hankkeella, jolle myönnettiin 1,6 miljoonaa euroa.

Kaste-ohjelmassa käynnistetyn lasten, nuorten ja perheiden palvelujen kokonaisuudistuksen tavoitteena on ylittää perinteisiä palvelusektorirajoja ja tuoda apu lähelle lapsen ja perheen arkea. Hyvin alkaneille Etelä-Suomen alueen Lapsen ääni -kehittämisohjelman jatkolle myönnettiin 3,4 miljoonaa euroa ja Väli-Suomen Kasperi II -hankkeen jatkolle 1,7 miljoonaa euroa

Tukea vanhusten palveluihin ja palvelurakenteiden uudistamiseen

Asiakaskeskeisen, ympärivuorokautisen hoivan parantamiseksi, palveluohjauksen tehostamiseksi ja kotona asumista helpottavan hyvinvointiteknologian hyödyntämiseksi luodaan toimintamalleja Väli-Suomen IkäKaste -hankkeessa, jolle myönnettiin 1,1 miljoonan euron jatkorahoitus.

Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisiä asiakasprosesseja parantavalle sekä tiedontuotantoa ja vaikuttavuuden arvioinnin menetelmiä sosiaali- ja terveyspalveluissa tehostavalle Pohjois-Suomen alueen PaKaste II -hankkeelle myönnettiin myös 2,3 miljoonan euron jatkorahoitus.

Seuraavan ohjelmakauden valmistelu on käynnissä

Valtioneuvosto vahvistaa Kaste -ohjelman joka neljäs vuosi. Seuraavan ohjelmakauden (2012-2015) valmistelu on käynnistynyt. Ohjelman tavoitteet ja hankerahoituksen painopisteet vahvistetaan vuoden 2011 lopussa.

Lisätietoja

apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, p. 09 160 73859, 040 828 0108
hallitusneuvos Anne Kumpula, p. 09 160 74113, 050 545 0249
neuvotteleva virkamies Salme Kallinen-Kräkin, p. 09 160 73228, 050 467 1947


Liitteet

Kaste-ohjelman hankkeiden tiivistelmät (pdf, 53 kB)


Muualla palvelussamme

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste)

Sivun alkuun