Hyppää sisältöön
Media

Kunnan järjestettävä sosiaalityöntekijän esittämät palvelut lastensuojelun asia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 10.9.2010 9.11
Tiedote -

Kunnan velvollisuutta järjestää lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun asiakkaille avohuollon tukitoimia ehdotetaan täsmennettäväksi.

Kunnan olisi järjestettävä lapselle ja perheelle ne sosiaalihuollon palvelut, jotka lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä arvioi välttämättömiksi lapsen terveyden ja kehityksen kannalta. Sosiaalityöntekijä kirjaisi arvion palvelujen välttämättömyydestä lapsen tai vanhemman asiakassuunnitelmaan ja kunta vastaisi siitä, että asiakas saa palvelut sosiaalityöntekijän esittämän ajan kuluessa. Palveluista tulisi edelleen tehdä päätös.

Tavoitteena on parantaa erityisesti kotipalvelun saatavuutta niitä kipeimmin tarvitseville perheille.

Uudistus ei lisää asiakkaiden oikeuksia tai kunnan velvollisuuksia. Se korostaa lastensuojelutyön luonnetta lapselle ja perheelle tukea antavana palveluna, jonka avulla lapsia ja heidän perheitään voidaan auttaa oikea-aikaisesti. Uudistuksen arvioidaan aluksi nostavan kuntien kustannuksia lisääntyneen kotipalvelun käytön myötä. Oikea-aikaisen tuen avulla voidaan kuitenkin ehkäistä myöhempää raskaampien ja kalliimpien tukitoimien tarvetta.

Hallitus päätti perjantaina 10. syyskuuta asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle samana päivänä. Esitys liittyy valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseen.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2011.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Lotta Silvennoinen, p. 09 160 74358Muualla palvelussamme

 Lastensuojelu

Muualla verkossa

Lastensuojelun käsikirja (Sosiaaliportti)

Sivun alkuun