Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Köyhyyden vähentäminen ja työvoiman vapaa liikkuvuus EU-ministereiden käsiteltä

Sosiaali- ja terveysministeriö
16.7.2014 9.22
Tiedote -

EU:n työ- ja sosiaaliministerit käsittelevät kokouksessaan 17.-18.7.2014 Milanossa köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämistä, yhteisvastuullista eurooppalaista työttömyysturvajärjestelmää sekä työvoiman vapaata liikkuvuutta. Lisäksi asialistalla on EU:n yhteisötalous.

Suomea kokouksessa edustaa sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty.

Köyhyyden ja syrjäytymisen vähentäminen on yksi Euroopan kasvustrategian (Eurooppa 2020 -strategia) tavoitteista. Suomen kanta on, että tavoitteeseen sitoutumista on vahvistettava talouskriisistä huolimatta, ja tässä Euroopan sosiaalirahastolla on keskeinen rooli.

Suomi ei kannata yhteisvastuullista eurooppalaista työttömyysturvajärjestelmää. Suomi pitää kuitenkin tärkeänä, että jokaisessa jäsenmaassa on sen olosuhteisiin sopiva turvaverkosto myös kaikkia heikoimmassa asemassa olevia kansalaisia varten.

Suomi suhtautuu myönteisesti työvoiman vapaan liikkuvuuden kehittämiseen. Työvoiman liikkuvuus on yksi neljästä EU:n perusvapaudesta ja tukee talouden ja työllisyyden kasvua. Samalla tulee kuitenkin etsiä ratkaisuja vapaaseen liikkuvuuteen liittyviin haasteisiin. Suomi pitää tärkeänä EU-säännösten selkeyttä ja sitä, että jäsenvaltioiden viranomaisten välistä tiedonvaihtoa kehitetään.

Yhteisötalouden osalta Suomi pitää hyödyllisenä keskustelu niistä toimista, joilla voidaan edistää yhteiskunnallisten yritysten toimintaa. Yhteiskunnalliset yritykset voivat tarjota sosiaalisia innovaatioita sekä mahdollisuuksia yrittäjyyteen ja työllistymiseen. Lisäksi niiden avulla voidaan tukea heikossa työmarkkinatilanteessa ja syrjäytymisvaarassa olevien asemaa.

Lisätietoja

Hallitusneuvos Liisa Heinonen, TEM, +358 50 396 0605, [email protected] (työvoiman vapaa liikkuvuus)
Neuvotteleva virkamies Merja Mustonen, STM, +358 2951 63116, [email protected]EU
Sivun alkuun