Hyppää sisältöön
Media

Kouluterveydenhuollon laatusuositus tukee koululaisten hyvinvointia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 23.8.2004 9.00
Tiedote -

Kouluterveydenhuollon laatusuosituksella halutaan parantaa kouluterveydenhuollon palveluita. Laatusuositus on tarkoitettu kuntien päättäjille sekä kouluterveydenhuollosta vastaaville. Laatusuosituksella ohjataan kouluterveydenhuoltoa siten, että koululaiset saavat laadukkaita palveluita asuinpaikasta riippumatta. Kouluterveydenhuollon palvelujen järjestämisessä on suuria kuntakohtaisia eroja. Kaikissa terveyskeskuksissa ei ole tällä hetkellä riittävästi terveydenhoitajia eikä lääkäreitä kouluterveydenhuollon palveluksessa. Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Suomen Kuntaliitto ovat julkaisseet Kouluterveydenhuollon laatusuositukset yhteistyössä.

Laatusuositus painottaa, että kouluterveydenhuollossa riittävästi osaavia työntekijöitä, jotta kouluterveydenhuollon palvelut ovat helposti koululaisten ja perheiden saatavilla. Koululaisen hyvinvointia ja terveyttä seurataan terveystarkastuksilla.

Kodin ja kouluterveydenhuollon vuorovaikutus on kehittämistyön perusta. Tavoitteena on terveellinen ja turvallinen kouluyhteisö ja ympäristö. Ammattihenkilöstölle tarkoitettu Kouluterveydenhuollon opas ilmestyi vuonna 2002. Nyt sekä kuntien päättäjillä että ammattihenkilöstöllä on ajan tasalla olevat työkalut kouluterveydenhuollon järjestämiseen.

Yhteistyötä kodin ja vanhempien kanssa tarvitaan

Avoimet ja luottamukselliset suhteet kodin ja koulun välillä ovat hyvän kouluterveydenhuollon lähtökohta. Vanhempien tulee voida ottaa yhteyttä kouluterveydenhuoltoon heti, kun joku asia askarruttaa mieltä. Vastaavasti kouluterveydenhuollon yhteydenotto kotiin kuuluu normaaliin toimintaan. Peruskouluikäisen lapsen hyvinvointi tai pahoinvointi liittyy usein lapsen perheen elämäntilanteeseen.

Perheen ja koululaisen näkökulmasta on mm. tärkeää, että koululaisten ateriat ja välipalat ovat terveellisiä ja että janojuomaksi on saatavilla vettä. Koulun näkökulmasta on tärkeää, ettei virvoitusjuomien ja makeisten myynti yleisty.

Suomessa on vakiintunut käsitys siitä, että koko kouluyhteisö ja sen ilmapiiri vaikuttavat lapsen ja nuoren hyvinvointiin. Myös koululaisen omilla kokemuksilla on suuri merkitys asiaan.

Lisätietoja antaa ylitarkastaja Maire Kolimaa, puh. (09) 160 74138, 050 524 5256.

Kouluterveydenhuollon laatusuositus, Oppaita 2004:8, ISBN 952-00-1529-9. Julkaisua myy Edita.

>> Laatusuositus

Sivun alkuun