Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kotihoitokokeilu tehostamaan vanhusten palveluja

Sosiaali- ja terveysministeriö
28.10.2004 12.05
Tiedote -

Valtioneuvosto esittää sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain väliaikaista muuttamista. Muutos mahdollistaisi kokeilun, jossa vanhusten sosiaali- ja terveyspalveluista voisi huolehtia kunnan yksi monijäseninen toimielin, kuten sosiaalilautakunta tai terveyslautakunta tai uusi näitä tehtäviä varten perustettu lautakunta. Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 28. lokakuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina.

Kokeilun ydinaluetta olisi kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistäminen uudeksi tehtäväalueeksi, kotihoidoksi, mikä tehostaisi toimintoja ja parantaisi palveluja. Vanhuspalvelujen lisäksi se voisi koskea muitakin asiakasryhmiä, kuten vammaisia ja pitkäaikaissairaita. Kotihoito voitaisiin muodostaa yli kunnan ja kuntayhtymän rajan joko keskittämällä tehtäviä kansanterveystyön kuntayhtymille tai hajauttamalla kuntayhtymän kotisairaanhoidon tehtäviä kuntien sosiaalitoimen yhteyteen.

Sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyisi kokeilukunnat hakemusten perusteella. Hyväksymisen edellytyksenä olisi, että kokeilu parantaa sen piiriin tulevien asiakasryhmien palveluja aiheuttamatta haittaa sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuudelle. Kokeilu on tarkoitettu kunnille, jotka eivät voi yhdistää sosiaalipalveluita ja kansanterveystyön tehtäviä kokonaisuudessaan yhdelle lautakunnalle. Kokeilu ei koske erikoissairaanhoitoa.

Kokeilussa kotihoito pyrittäisiin integroimaan siten, että siitä voitaisiin muodostaa yksi rekisteri kaikkien kotihoidon työntekijöiden käyttöön. Lisäksi tavoitteena on varmistaa tiedonkulku terveyskeskuksen ja kotihoidon välillä.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta ja olla voimassa vuoden 2008 loppuun.

Lisätietoja antavat
hallitusneuvos Eija Koivuranta puh. 09-1607 4350; 050-574 1775 ja
neuvotteleva virkamies Viveca Arrhenius puh. 09-1607 4135

Sivun alkuun