Hyppää sisältöön
Media

Kotihoidontukeen tulossa parannuksia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.9.2006 11.50
Tiedote -

Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia on tarkoitus muuttaa siten, että ottovanhemmilla olisi oikeus saada kotihoidon tukea myös yli kolmivuotiaasta lapsesta ajanjaksolta, joka päättyy, kun vanhempainrahakauden alkamisesta on ensimmäinen maksupäivä mukaan lukien kulunut kaksi vuotta. Tukea maksettaisiin kuitenkin enintään siihen saakka, kun lapsi aloittaa koulun.

Samalla on tarkoitus korottaa perheen toisesta ja seuraavista lapsista maksettavaa kotihoidon tukea. Lisäksi ehdotetaan parannettavaksi vanhempien tai muiden huoltajien mahdollisuutta valita lasten hoitomuoto mahdollistamalla kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen maksaminen perheelle samanaikaisesti.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1. huhtikuuta 2007. Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 28. syyskuuta. Presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina.

Muutos parantaa perheiden mahdollisuuksia käyttää hyväkseen hoitovapaaoikeutta ja tukee vanhempia perhe- ja työelämän yhteensovittamisessa. Tuen korotus parantaisi erityisesti monilapsisten perheiden asemaa. Samalla perheet voisivat valita lapsen hoitomuodon nykyistä vapaammin. Ottovanhempien hoitorahakauden laajentamisella halutaan tukea ottolapsen tasapainoista kehitystä ja sitoutumista uuteen perheeseen.

Lisätietoja: lakimies Päivi Kemppi, puh. (09) 160 74352.

Sivun alkuun