Hyppää sisältöön
Media

Kotihoidon kokeilu parantaa vanhusten sosiaali- ja terveyspalveluita

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 30.12.2004 12.50
Tiedote -

Sosiaalihuoltolakia ja kansanterveyslakia muutetaan väliaikaisesti. Muutos mahdollistaa kokeilun, jossa kotipalvelu ja kotisairaanhoito voidaan yhdistää uudeksi tehtäväalueeksi, kotihoidoksi, jonka järjestämisestä huolehtii kunnan yksi monijäseninen toimielin, kuten sosiaalilautakunta tai terveyslautakunta tai uusi näitä tehtäviä varten perustettu lautakunta. Hallitus esitti lainmuutosten vahvistamista torstaina 30. joulukuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lainmuutokset myös torstaina.

Kotihoito tehostaa toimintoja ja parantaa palveluja. Vanhuspalvelujen lisäksi se voi koskea muitakin asiakasryhmiä, kuten vammaisia ja pitkäaikaissairaita. Kotihoidon tehtäväalue voidaan muodostaa joko keskittämällä tehtäviä yli kuntarajojen kansanterveystyön kuntayhtymille tai hajauttamalla kuntayhtymän kotisairaanhoidon tehtäviä kuntien sosiaalitoimen yhteyteen.

Sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyy kokeilukunnat hakemusten perusteella. Hyväksymisen edellytyksenä on, että kokeilu parantaa sen piiriin tulevien asiakasryhmien palveluja aiheuttamatta haittaa sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuudelle. Kokeilu on tarkoitettu kunnille, joissa sosiaalihuollon ja kansanterveystyön lautakuntien yhdistämistä ei ole pidetty tarkoituksenmukaisena tai joissa kansanterveystyön kuuluminen kuntayhtymälle estää yhdistämisen kuntatasolla. Kokeilu ei koske erikoissairaanhoitoa.

Asiakkaiden ja potilaiden tiedot voidaan kotihoidon toimintayksikössä koota yhteen rekisteriin, joka on kaikkien kotihoidon työntekijöiden käytössä. Tiedonkulku terveyskeskusten ja kotihoidon välillä on varmistettu lisäämällä tätä koskevat säännökset sosiaalihuoltolakiin ja kansanterveyslakiin.

Lainmuutokset tulevat voimaan ensi vuoden alusta ja ovat voimassa vuoden 2008 loppuun.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Viveca Arrhenius puh. 09-1607 4135

Sivun alkuun