Hyppää sisältöön
Media

Korkealla tehtävään työhön valittava turvalliset työvälineet

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.3.2004 12.00
Tiedote -

Korkealla tehtävään tilapäiseen työhön on valittava turvalliset työvälineet sekä suojarakenteet ja -laitteet, jotka estävät putoamisen. Valtioneuvoston asetus asiasta tulee voimaan kesäkuun alusta.

Asetuksen mukaan korkealla tehtävää tilapäistä työtä saa tehdä ainoastaan silloin, kun sääolot eivät vaaranna työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä. Jos työtä ei voida tehdä kiinteältä työskentelytasolta turvallisesti ja ergonomisesti, työnantajan on valittava sellaiset työvälineet, jotka ovat ko. työssä ja olosuhteissa mahdollisimman sopivat turvallisuuden varmistamiseksi ja ylläpitämiseksi. Lisäksi työvälineiden on oltava kestäviä ja niillä on voitava turvallisesti liikkua työkohteessa.

Työskentelypaikkoihin tulee olla turvallinen pääsy ja samalla on varmistettava myös sieltä pelastautuminen mahdollisen vaaran uhatessa. Tarvittaessa on käytettävä kestäviä putoamisen estäviä suojarakenteita tai -laitteita. Jos suojarakenne joudutaan väliaikaisesti poistamaan, on käytettävä tehokkaita korvaavia suojatoimia ja suojarakenne on palautettava paikalleen heti, kun se on mahdollista.

Asetuksessa on tarkemmat säännökset etenkin telineiden ja tikkaiden käytöstä sekä köysillä työskentelystä. Rakennustyön osalta työvälineiden, etenkin telineiden ja putoamisen estävien suojarakenteiden ja -laitteiden, käytöstä on säädetty osittain tarkemmin kuin nyt annettavassa asetuksessa. Rakennustyön säädökset on tarkoitus näiltä osin säilyttää ennallaan.

Uudella valtioneuvoston asetuksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2001/45/EY) työntekijöiden työssään käyttämille työvälineille asetettavista turvallisuutta ja terveyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin (89/655/ETY) muuttamisesta. Tämän ns. telinedirektiivin tarkoituksena on ohjata valitsemaan korkealla tehtävään tilapäiseen työhön turvalliset työvälineet, jotka suojaavat riittävästi putoamiselta.

Liittyy VN-listaan, hallitussihteeri Hanna-Mari Pekuri, puh. (09) 160 73103

Sivun alkuun