Hyppää sisältöön
Media

Kompetenskraven för dykare som utför byggarbeten ändras

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 20.10.2011 10.47
Pressmeddelande -

Kompetenskraven för dykare som utför byggnadsarbete är i fortsättningen avlagd yrkesexamen för yrkesdykare eller en lämplig del av den. Examen som avlagts vid Räddningsinstitutet ger inte längre kompetens för dykare att utföra byggnadsarbete under vatten, men de gamla kompetenserna gäller fortfarande.

I fortsättningen ska arbetsgivaren utarbeta en skriftlig säkerhetsplan för dykeriarbete avseende byggnadsarbete under vatten. I säkerhetsplanen ska man behandla arbetets särskilda risker, kompetens- och yrkesfärdighetskrav, trygg sammansättning av dykargruppen, dykarutrustning och andra verktyg som används, räddning och annan verksamhet i olyckssituationer samt andra faktorer som påverkar arbetstagarens hälsa och säkerhet. I praktiken är en trygg storlek för dykgruppen minst tre personer.

Målet med ändringarna är att förbättra säkerheten i dykeriarbetet och övervakningsmöjligheterna för myndigheter. Under ledning av dykeribranschens examensnämnd bereds som bäst också säkerhetsdirektiv om byggnads- och undersökningsarbeten under vatten, vilka färdigställs tills förordningen träder i kraft.

Statsrådet utgav torsdagen den 20 oktober en förordning om kompetensen och säkerhetsplanen för dykare som utför byggarbeten. Den nya förordningen ersätter det tidigare beslutet från arbetsministeriet om kompetenskraven för dykare som utför byggnadsarbeten under vatten. Förordningen träder i kraft 1 juli 2012.

Ytterligare uppgifter

konsultativ tjänsteman Antti Posio, tfn 09 160 72420, [email protected]Sivun alkuun