Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kokeilulaki parantaa työssäkäyvien toimeentulotukiasiakkaiden asemaa

Sosiaali- ja terveysministeriö
28.9.2006 11.35
Tiedote -

Hallitus esittää toimeentulotukilakiin liittyvän etuoikeutettua tuloa koskevan kokeilun voimassaoloaikaa jatkettavaksi kahdella vuodella. Tavoitteena on tehdä pienten ansiotulojen hankinnasta mielekkäämpää toimeentulotuen asiakkaille ja edistää toimeentulotukea saavien työllistymistä.

Toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon henkilön ja perheenjäsenten käytettävissä olevat tulot. Käytännössä toimeentulotukea myönnettäessä tuen hakijan ansiotulot on yleensä otettu huomioon täysimääräisesti. Tämän vuoksityöelämän ulkopuolella olevat henkilöt eivät ole mielellään ottaneetvastaan esimerkiksi pienipalkkaista tilapäistyötä, koska se ei ole lainkaan lisännytheidän käytettävissään olevien tulojen määrää. Käynnissä olevassa kokeilussa toimeentulotukilain 11 §:ään on lisätty väliaikaisesti uusi momentti, jonka mukaan toimeentulotukea hakevan henkilön tai perheen ansiotuloista vähintään 20 prosenttia, kuitenkin enintään 150 euroa kuukaudessa jätetään ottamatta huomioon tukea myönnettäessä. Etuoikeutetun tulon määrä on kotitalouskohtainen.

Lainmuutoksen myönteisiä vaikutuksia ovat olleet työssäkäyvien asiakkaiden toimeentulotuen kohtuullisempi taso, kannustavuuden lisääntyminen sekä etuoikeutetun tulon käyttö sosiaalityön välineenä. Uudistus on myös täsmentänyt kuntien menettelyjä ja siten parantanut asiakkaiden oikeudenmukaista kohtelua. Etuoikeutettua ansiotuloa koskevasta kokeilusta tehdyn selvityksen mukaan kokeilu on kannustanut erityisesti yksinhuoltajanaisia hankkimaan ansiotuloja.

Hallitus päätti kokeilun jatkamistakoskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 28. syyskuuta. Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2007 alusta ja se on voimassa vuoden 2008 loppuun.

Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Aune Turpeinen, puh. 160 74489.

Sivun alkuun