Hyppää sisältöön
Media

Kohti tulevaisuuden tasa-arvopolitiikkaa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 9.12.2010 14.11
Tiedote -

"Nyt on monella tavoin oikea hetki suunnata katse tulevaisuuteen. Valtioneuvoston selonteko naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta on valmistunut tänä syksynä, hallituksen tasa-arvo-ohjelman loppuraportointi on parhaillaan käynnissä ja valmistuu ensi vuoden alkupuolella. Olemme suuntaamassa katsetta kohti eduskuntavaaleja ja tulevan hallituksen hallitusohjelmatavoitteita - ja myös pitkälle siitä eteenpäin aina vuoteen 2020", sanoi sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Raimo Ikonen puheenvuorossaan.

"Tärkeää on muistaa aiempina vuosikymmeninä esiin nostetut ideat ja keinot tasa-arvon tavoittelemiseksi. Meillä tulee olla taitoa arvioida sukupuolten tasa-arvon tilaa ja edistämisen keinoja myös nykyhetkessä, jossa "vanhoiksi" ja "uusiksi" katsotut tasa-arvokysymykset kietoutuvat yhteen, sanoi tasa-arvoasioista vastaava ministeri Stefan Wallin. "Tasa-arvopolitiikka taitaa muistuttaa sitä morsiuspukua: jotain uutta, jotain vanhaa, jotain sinistä ja jotain lainattua. Olemme menneet eteenpäin, mutta paljon työtä on vielä jäljellä", totesi ministeri Wallin Tasa-arvo 2020 -seminaarissa tänään Helsingissä.

"Suomalaisessa tasa-arvopolitiikassa on jo pitkään korostettu sitä, että perinteisten roolien ja rooliodotusten kriittinen tarkastelu sekä naisten että miesten osalta on tärkeää", huomautti ministeri Wallin. "Sekä naisella että miehellä on oikeus paitsi työntekoon myös oikeus ja velvollisuus aktiiviseen rooliin perhe-elämässä ja lasten kasvatuksessa", hän jatkoi.

Ministeri Wallin korosti myös, että maahanmuuttajien ja vähemmistöryhmien osallistumismahdollisuuksia ja työllisyyttä on parannettava sukupuolinäkökulma huomioon ottaen. "Lainsäädännössä tarvitsemme konkreettisia välineitä puuttua moniperusteiseen tai risteävään syrjintään".

Tasa-arvo 2020 -seminaarin tarkoituksena oli tarkastella niin tasa-arvopolitiikan tavoitteita kuin myös keinoja tasa-arvon edistämiseksi ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistamiseksi. Dosentti Raija Julkunen pohti seminaarissa muuttuvaa ja pysyvää tasa-arvoa. Vuoden pakolaisnainen Nasima Razmyar puhui maahanmuuttajien eri näkemyksistä tasa-arvosta ja tasa-arvon edistämisestä maahanmuuttajanaisten ja -miesten välillä. Nuoret kertoivat videolla ajatuksiaan sukupuolten tasa-arvosta.

Tasavallan presidentti Tarja Halonen korosti puheessaan aktiivisen tasa-arvon puolesta tehdyn työn tärkeyttä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. "Asiat eivät muutu itsestään", hän totesi. Presidentti mainitsi myös naisiin kohdistuvan väkivallan sekä kotimaassamme että kansainvälisissä konflikteissa, ja muistutti meitä huolehtimaan toisistamme. "Toiseen ihmiseen kohdistuva väkivalta ei saa koskaan olla yksityisasia", presidentti sanoi.

Professori Kevät Nousiainen tarkasteli taas suomalaista tasa-arvoa kansainvälisessä maailmassa. Seminaarin viimeisessä osuudessa kansanedustajat keskustelivat siitä, miten tulevaisuuden tasa-arvopolitiikkaa tehdään.

"Meidän on tärkeä tunnistaa sitkeät tasa-arvo-ongelmat ja laajentaa tasa-arvopolitiikan agendaa uusilla kysymyksillä, sanoi valtiosihteeri Marcus Rantala, joka lausui tilaisuuden päätössanat. "Tasa-arvopolitiikan tavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan tehokkaita keinoja ja riittäviä resursseja syrjinnän vastaiseen ja tasa-arvoa edistävään työhön sekä tiivistä poikkihallinnollista yhteistyötä", painotti valtiosihteeri Rantala. "Tämä koskee sekä tasa-arvoviranomaisia että tasa-arvon edistämistä kaikessa viranomaistyössä niin valtionhallinnossa kuin alue- ja kuntatasollakin", hän tarkensi.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Eeva Raevaara, p. 09 160 73842, [email protected]
Erityisavustaja Susanna Korpivaara, p. 0400 322432, [email protected]

 Stefan Wallin
Sivun alkuun