Hyppää sisältöön
Media

Kirkot, kunnat ja järjestöt Alkoholiohjelman kumppaneiksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.4.2004 7.00
Tiedote -

Joukko kirkkoja, yhdeksän kuntaa ja Hämeenlinnan seutukunta, kahdeksan sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestöä sekä elinkeinojärjestöinä Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto ja Palvelualojen ammattiliitto allekirjoittivat Alkoholiohjelman kumppanuussopimukset keskiviikkona 21. huhtikuuta Helsingissä. Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä allekirjoitti kumppanuussopimukset valtiovallan puolesta

Alkoholiohjelma on kutsunut kumppaneiksi kaikkia, jotka tahtovat vähentää alkoholihaittoja. Kumppanuus merkitsee sitoutumista alkoholihaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen.

Kirkot mukaan yhteistyöhön

Alkoholiohjelman kumppanuussopimuksen allekirjoittivat arkkipiispa Jukka Paarma Suomen evankelis-luterilaisen kirkon puolesta ja arkkipiispa Leo Suomen ortodoksisen kirkon puolesta. Suomen vapaakristillisen neuvoston puolesta kumppanuussopimuksen allekirjoitti hallituksen puheenjohtaja Petter Kornilow. Kirkoilla on keskeinen asema suomalaisessa yhteiskunnassa. Ne kohtaavat ihmiset henkilökohtaisella tasolla ja tukevat toiminnassaan yhteisöllisyyttä ja lähiyhteisöjen vahvistamista. Kirkoilla on myös laaja-alainen kokemus alkoholihaittojen vähentämisestä.

Evankelis-luterilainen kirkko valmistelee parhaillaan omaa päihdestrategiaansa. Luterilainen kirkko näkee tällä hetkellä suurimpana alkoholiongelmana kasvavan alkoholin kulutuksen, jonka vahingollisimmat seuraukset kohdistuvat ennen muuta lapsiin,nuoriin ja perheisiin.

Myös ortodoksinen kirkko on huolestunut alkoholihaittojen lisääntymisestä. Alkoholiohjelman kumppaniksi liittyvä ortodoksinen kirkko haluaa osallistua alkoholihaittojen vähentämiseen kaikin kirkolle mahdollisin tavoin.

Suomen vapaakristilliseen neuvostoon kuuluvat: Suomen Adventtikirkko, Helluntaiherätys, Metodistikirkko, Pelastusarmeija ja Suomen Vapaakirkko. Alkoholiohjelman kumppaniksi liittyvä vapaakristillinen neuvosto tahtoo edistää alkoholinkäytöstä aiheutuvien haittojen vähentämistä sekä oman vaikuttamis- ja tiedotustoimintansa että jäsenyhteisöjensä toiminnan kautta.

Ensimmäiset kunnat sitoutuivat Alkoholiohjelmaan

Ensimmäiset Alkoholiohjelman kumppanuussopimuksen allekirjoittaneet kunnat ovat: Helsinki, Kajaani, Lappeenranta, Tampere, Kotka, Virolahti, Hamina, Miehikkälä ja Pyhtää sekä Hämeenlinnan seudun kunnat (Hämeenlinna, Hattula Hauho, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko, Tuulos).

Alkoholiohjelman valmistelun aikana sosiaali- ja terveysministeriö kävi muutamien kuntien kanssa kumppanuusneuvotteluja. Tavoitteena oli saada kuntien näkemyksiä mukaan. Samalla koottiin esimerkkejä ehkäisevän päihdetyön toimintamalleja kehittäneistä kunnista.

Kunnat ovat avainasemassa alkoholihaittojen ehkäisyssä ja vähentämisessä. Alkoholihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen näkökulma kuuluu esimerkiksi päivähoidon, neuvolatyön, koulutoimen ja nuorisotoimen toimintaan. Alkoholin ja muiden päihteiden käytön haitat näkyvät kunnissa palvelun tarpeina. Päihdeongelmat kytkeytyvät muihin ongelmiin: lastensuojelu-, mielenterveys-, syrjäytymis- ja väkivaltaongelmiin. Tehokas haittojen ehkäisy yhdessä varhaisvaiheen tuen ja hoidon kanssa säästävät inhimillisiä ja taloudellisia kustannuksia.

Elinkeinojärjestöt solmivat kumppanuussopimukset

Alkoholiohjelman kumppanuussopimuksen allekirjoittivat Suomen Hotelli- ja Ravintolaliitto ja alan työntekijöitä edustava Palvelualojen ammattiliitto PAM. Ne haluavat yhdessä edistää anniskelun omavalvontaa nuorten alkoholinkäytön ja siitä aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi sekä alkoholin riskikäytön vähentämiseksi.

Alkoholijuomien valmistuksessa, jakelussa ja markkinoinnissa toimivat elinkeinonharjoittajat voivat toiminnallaan vaikuttaa alkoholihaittoihin. Alkoholiohjelmassa kumppanuus elinkeinotoimijoiden kanssa perustuu alkoholijuomien vastuullisen myynnin, anniskelun ja markkinoinnin edistämiseen.

Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestöt ovat innolla mukana

Alkoholihaittojen ehkäisyssä sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestöjen ja ammatillisten järjestöjen jäsenet ovat keskeisiä toimijoita. He kohtaavat alkoholinkäyttäjiä, alkoholin riski- ja ongelmakäyttäjiä ja heidän läheisiään sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa ja päihdehuollon erityispalveluissa. Alkoholiohjelman kumppaneiksi liittyvät Suomen Hammaslääkäriliitto, Suomen Lääkäriliitto, Suomen Kätilöliitto, Suomen sairaanhoitajaliitto, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer sekä terveys- ja sosiaalialan työntekijöitä edustaja Tehy ja sosiaalialan korkeakoulutettuja edustava Talentia.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt haluavat edistää alkoholinkäytön kielteisten puolien käsittelyä terveysriskinä myös muiden terveysteemojen yhteydessä. Järjestöt tukevat jäsentensä mahdollisuuksia tarjota ihmisille alkoholihaittojen vähentämiseen ammatillista apua palveluiden piirissä.

Alkoholiohjelma 2004 - 2007 ilmestyy ensi viikolla

Alkoholihaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen tarvitaan yhteistä vastuuta. Alkoholioloihin vaikuttavat valinnoillaan niin yksittäiset ihmiset, koulut, työpaikat, julkinen sana, järjestöt, elinkeinotoimijat, kunnat ja valtionhallinto. Kumppanijoukon toivotaan kasvavan ohjelmakauden aikana.

Alkoholiohjelma 2004 - 2007 - Yhteistyön lähtökohdat 2004 julkistetaan 27. huhtikuuta. Julkaisuun on koottu valtionhallinnon ja muiden tähän mennessä Alkoholiohjelman kumppaneiksi sitoutuneiden kumppaneiden toimintalinjauksia.

Lisätietoja: ohjelmakoordinaattori Marjatta Montonen 050 5011 260 ja projektisihteeri Auli Sarvikivi 040 503 8777 sekä kunkin allekirjoittajan edustaja, myös www.alkoholiohjelma.fi.

 

Sivun alkuun