Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kemiallisten uhkien osaamiskeskus perustuu yhteistyöhön

Sosiaali- ja terveysministeriö
30.8.2005 7.10
Tiedote -

Vakavien kemiallisten uhkien osaamiskeskus on aloittanut toimintansa viime vuoden aikana. Sosiaali- ja terveysministeriön lisäksi Työterveyslaitos, Kansanterveyslaitos, Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos, Myrkytystietokeskus, Puolustusvoimat, Keskusrikospoliisi sekä Kemiallisen aseen kieltosopimuksen valvontalaitos ovat mukana osaamiskeskuksen kehittämistyössä. Osaamiskeskus on näiden asiantuntijatahojen muodostama verkosto. Toimintaa käynnistettiin asteittain viime vuonna. Työterveyslaitos koordinoi osaamiskeskusverkostoa. Tarkoitus on, että osapuolet vastaavat omista kustannuksistaan. Nyt osapuolet valmistelevat yhteistyösopimusta sosiaali- ja terveysministeriön johdolla.

Osaamiskeskus tukee ensisijaisesti terveydenhuoltoa sekä pelastus- ja poliisiviranomaisia väestön terveyttä uhkaavissa vaativissa kemiallisissa erityistilanteissa ja niihin varautumisessa. Yhden maan asiantuntijoiden verkosto on uusi ja nykyaikainen työskentelytapa, joka on muualla maailmassa tämäntapaisissa kysymyksissä melko tuntematon. Viranomaiset tarvitsevat tehokasta yhteistyötä vaikeiden kysymysten ratkaisemiseksi. Verkoston jäsenet kokoontuvat säännöllisesti.

Osaamiskeskuksen toiminta

Osaamiskeskus tukee valmiutta vastata kemikaalien aiheuttamiin terveysuhkatilanteisiin mm. koulutuksella, tutkimuksella sekä tuottamalla tietoa ja antamalla asiantuntija-apua.

Osaamiskeskus perustaa kemiallisten uhkatilanteiden varalle vuorokauden ympäri tavoitettavissa olevien asiantuntijoiden päivystysjärjestelmän. Päivystäjät auttavat kemikaalivaaratilanteen hoidosta vastuussa olevia viranomaisia vaaran aiheuttajan tunnistamisessa ja terveysriskien arvioinnissa. Tämä palvelee viranomaisia päätöksenteossa sekä riskiviestinnässä. Järjestelyn on tarkoitus osaltaan tuoda apua myös paikalliseen valmiussuunnitteluun. Asiantuntijatahojen yhteistyötä kehittämällä edistetään myös alan osaamista Suomessa ja vältetään eri organisaatioiden päällekkäistä työtä.

Esimerkki osaamiskeskuksen hyödyntämisestä

Valmiussuunnitelmissa voidaan varautua erilaisiin vaaratilanteisiin, mutta kaikkia vaaroja ei voida ennakoida. Suomen teollisuus käyttää runsaasti myrkyllisiä kemikaaleja ja liikenteessä kuljetetaan suuria määriä erilaisia kemikaaleja. Onnettomuuden tai erehdyksen johdosta näitä kemikaaleja voi vapautua elinympäristöön. Myös tulipalon seurauksena voi syntyä ihmisille myrkyllisiä yhdisteitä. Paikallisista olosuhteista ja säästä johtuen tilanteet saattavat muuttua nopeasti. Vaaratilanteissa pelastus- ja terveysviranomaiset tarvitsevat nopeasti luotettavaa tietoa omien ratkaisujensa pohjaksi. Vakavien kemiallisten uhkien osaamiskeskuksen päivystäjät ja asiantuntijat antavat juuri tällaista tietoa.

Lisätietoja antaa sosiaali- ja terveysministeriöstä ylilääkäri Olli Haikala, puh. (09) 160 73214.

Sivun alkuun