Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kelan rahoitusta selkeytetään

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2008 12.28
Tiedote -

Kansaneläkelaista, sairausvakuutuslaista ja Kansaneläkelaitoksesta annettu laki muuttuu. Valtion perusrahoitus kansaneläkkeistä nousee 53 prosenttiin. Muu osa rahoitetaan työnantajan kansaneläkemaksuilla, kansaneläkerahaston tuotoilla ja valtion lisärahoitusosuudella. Kansaneläkerahaston rahoitusomaisuuden vähimmäismäärä on 5 % kansaneläkkeiden kuluista. Hallitus esitti lain vahvistamista torstaina 18. joulukuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina.

Kansaneläkkeiden teknisellä rahoitusuudistuksella selkeytetään ja yksinkertaistetaan kansaneläkkeiden rahoitusta koskevia säännöksiä. Uudistuksella ei muuteta valtion ja työnantajien käytännössä toteutuneita osuuksia kansaneläkkeiden rahoituksesta.

Muut kuin sairausvakuutus- ja kuntoutusetuudet erotetaan Kelan sairausvakuutusrahastosta omaksi sosiaaliturvan yleisrahastoksi. Uuden rahaston varoja voidaan tilapäisesti käyttää jonkin toisen samaan rahastoon kuuluvan etuuden maksamiseen. Kelan toimintakulut kohdennetaan nykyistä tarkemmin laitoksen eri etuusrahastoille. Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun maksuprosentista voidaan laissa asetetuissa rajoissa säätää valtioneuvoston asetuksella. Lisäksi nostetaan Kelan toimihenkilöiden eläkkeiden maksamisesta huolehtivan eläkevastuurahaston varojen vähimmäismäärä 41 prosenttiin eläkevastuun määrästä. Laki tulee voimaan vuoden 2009 alussa.

Taloudelliset vaikutukset

Valtio rahoittaa kansaneläkevakuutusta vuonna 2009 arviolta 2 265 miljoonalla eurolla. Nykyiseen verrattuna tämä olisi noin 42 miljoonaa enemmän.

Kelan eläkevastuurahaston varojen vähimmäistason muutos mahdollistaa samalla kansaneläkerahastossa olevan sijoitusomaisuuden siirtämisen asteittain eläkevastuurahastoon. Tämä pienentää valtion rahoitusosuutta arviolta 15,5 milj. euroa vuonna 2009. Samalla työnantajien rahoitusosuus sairausvakuutusrahaston kuluista alenee noin 3 milj. euroa ja vakuutettujen noin 4,5 milj. euroa.

Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi, puh. (09) 160 73866.

Sivun alkuun