Hyppää sisältöön
Media

Kelan järjestämä kuntoutus ja kuntoutusraha samaan lakiin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 3.2.2005 12.45
Tiedote -

Kansaneläkelaitoksen järjestämää kuntoutusta sekä kuntoutusrahaa koskeva lainsäädäntö uudistetaan kokonaisuudessaan. Tavoitteena on selkeyttää lainsäädännön rakennetta siten, että Kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta ja kuntoutusrahasta säädettäisiin yhdessä laissa. Uudistus olisi pääosin tekninen ja samalla vakiintunut tulkintakäytäntö kirjattaisiin lakiin. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. lokakuuta 2005. Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 3. helmikuuta. Presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina.

Vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus

Kansaneläkelaitos järjestää ammatillista kuntoutusta vakuutetulle, jolla on työkyvyttömyyden uhka tai jonka työkyky on olennaisesti heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi. Työkyvyttömyyden uhka on olemassa, jos työntekijä todennäköisesti siirtyisi työkyvyttömyyseläkkeelle ilman ammatillista kuntoutusta. Ammatillista kuntoutusta järjestetään vain, jos se on tarkoituksenmukaista työkyvyn ja ansiomahdollisuuksien parantamiseksi.

Vaikeavammaisten kuntoutus

Kansaneläkelaitos järjestää vaikeavammaisille kuntoutusjaksot, jos ne eivät välittömästi liity sairaanhoitoon ja jos ne ovat tarpeen vakuutetun työ- ja toimintakyvylle. Kuntoutusta järjestetään vain, jos se parantaa tai ylläpitää vaikeavammaisen työ- ja toimintakykyä. Kansaneläkelaitoksen järjestämään sopeutumisvalmennukseen tai perhekuntoutukseen voisi osallistua myös vakuutetun lähiomainen.

Kuntoutusraha

Kuntoutusrahaa olisi oikeus 16 – 67–vuotiaalla kuntoutuksen ajalta, kun kuntoutuksen tarkoituksena on kuntoutujan työelämään tulo, työelämässä pysyminen tai sinne palaaminen ja kuntoutus estää työn teon. Myös kuntoutujan omaiselle, joka osallistuu sopeutumisvalmennukseen tai perhekuntoutukseen voitaisiin maksaa kuntoutusrahaa.

Harkinnanvarainen kuntoutus

Kelalla olisi edelleen oikeus järjestää ja korvata järjestämisvelvollisuuteensa kuuluvan ammatillisen ja lääkinnällisen kuntoutuksen lisäksi muuta harkinnanvaraista kuntoutusta tietyn rahamäärän puitteissa.

Lisätietoja hallitusneuvos Anja Kairisalo puh. 160 74411.

Sivun alkuun