Hyppää sisältöön
Media

Kattava sosiaalipäivystys koko maahan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 7.4.2005 8.00
Tiedote -

Useissa elämäntilanteissa tarvitaan kiireellistä sosiaalipalvelua. Kiireellisen avun tarpeessa voi olla hoivaa vaille jäänyt lapsi, nuori ongelmineen, vanhus, jonka kunto heikkenee äkillisesti tai päihteiden käytön vuoksi nopeasti hoitoa tarvitseva. Osana sosiaalialan kehittämishanketta koko maahan luodaan nyt kattava sosiaalipäivystys vuoteen 2007 mennessä. Hyvin järjestetty tuki arkipäivän kriisitilanteissa luo valmiutta myös suurten onnettomuuksien hoitoon.

Joillakin paikkakunnilla sosiaalipäivystys on toiminut jo pitkään. Kunnissa on jo sovittu, miten palvelut toimivat normaalien aukioloaikojen ulkopuolellakin iltasin, öisin ja viikonloppuisin. Kaikki tietävät oman tehtävänsä tässä palvelukokonaisuudessa ja asiakas ohjautuu oikeaan paikkaan. Monet kunnat ovat kuitenkin vasta rakentamassa omaa sosiaalipäivystysmalliaan. Näiden kuntien avuksi sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto ovat laatineet yhdessä oppaan.

Toimintamallia kehitettäessä on varmistettava riittävän nopea reagointi. Varman puhelinyhteyden saaminen päivystävään työntekijään eri vuorokauden aikoina on välttämätöntä. Välitön apu on pystyttävä antamaan heti. Päivystystyöhön kuuluu myös jatkopalveluihin ohjaaminen ja varmistaminen, että näitä palveluja myös saa.

Päivystystilanteessa puhelinapu usein riittää, mutta päivystävällä työntekijällä pitää olla valmius mennä selvittämään tilannetta myös paikan päälle esimerkiksi asiakkaan luo. Valmius päivystysluonteiseen työhön on oltava myös tavanomaisina aukioloaikoina.

Sosiaalipäivystyksen väestöpohjan on oltava riittävä. Suuri kunta voi olla yhteistyössä ympäröivien pienempien kuntien kanssa, useat kunnat terveyskeskuskuntayhtymässä tai sairaanhoitopiirin kanssa maakunnallisena yhteistyönä.

Poliisiasemien sosiaalityö on syytä nivoa osaksi sosiaalipäivystyksen kokonaisuutta. Poliisin lisäksi yhteistyötä tehdään terveydenhuollon, hätäkeskuksen ja pelastustoimen kanssa. Sujuvat käytännöt viranomaisten kesken vähentävät päällekkäistä työtä.

Päivystystyön on oltava turvallista myös työntekijöille. Kriisitilanteissa väkivallan uhka voi olla normaalia suurempi, joten päivystystyössä on pystyttävä nopeaan lisäavun hälyttämiseen. Tämä onnistuu, kun päivystäjällä on virve -käsipuhelin, jonka hätäpainikkeen kautta saadaan välitön yhteys hätäkeskuksen päivystäjään.

Lisätietoja: Ylitarkastaja Anne Hujala sosiaali- ja terveysministeriöstä puh: (09) 1607 3907 sekä projektipäällikkö, erityisasiantuntija Sirkka Rousu Kuntaliitosta puh: (09) 771 2610

Sivun alkuun