Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kätketyt äänet -kampanja ikäihmisiin kohdistuvaa väkivalta vastaan käynnistyy

Sosiaali- ja terveysministeriö
31.5.2006 9.00
Tiedote -

Kesäkuun ajaksi avataan neuvontapuhelin väkivaltaa kokeneiden ikäihmisten avuksi

Ikäihmisiin kohdistuvaan väkivaltaan on kiinnitetty liian vähän huomiota eivätkä toimenpiteet ongelman ehkäisemiseksi ole riittäviä. Ikääntyneiden määrän kasvaessa ikäihmisiin kohdistuvaan väkivaltaan, hyväksikäyttöön ja kaltoinkohteluun on varauduttava ja siihen on pystyttävä puuttumaan aiempaa tehokkaammin. Kesäkuun 1. päivä käynnistyvällä Kätketyt äänet -kampanjalla sosiaali- ja terveysministeriö ja muut kampanjaan osallistuvat tahot haluavat lisätä tietoisuutta ja jakaa tietoa ikäihmisiin kohdistuvasta väkivallasta ja sen ehkäisystä.

Neuvontapuhelin päivystää kesäkuun 2006 ajan

Kätketyt äänet -kampanjan myötä avataan maksuton puhelinlinja väkivaltaa kokeneiden ikäihmisten avuksi. Puhelimeen vastataan kesäkuun 2006 ajan maanantaista perjantaihin kello 12-16 välisenä aikana. Numeroon 0800 04600 voi soittaa kuka tahansa väkivaltaa tai sen uhkaa kokenut ikäihminen. Puhelut ovat luottamuksellisia ja puhelimeen voi halutessaan soittaa myös nimettömänä. Puhelimeen vastaavat Naisten Linja Suomessa ry:n, Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ja läheiset ry:n, Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry:n ja Vanhustyön keskusliiton koulututut työntekijät. Kesäkuun jälkeen ikäihmisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyvissä asioissa neuvovat Naisten Linja Suomessa ry:n ja Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry:n puhelinpalvelut.

Kätketyt äänet osa maailmanlaajuista kampanjaa

Kätketyt äänet -kampanja toteutetaan sosiaali- ja terveysministeriön lähisuhde- ja perheväkivallan vastaisessa toimintaohjelmassa. Ministeriön lisäksi kampanjan työryhmään kuuluu useita järjestöjä sekä viranomaistahoja. Kätketyt äänet on osa ensimmäistä kertaa järjestettävää maailmanlaajuista tapahtumaa, jolla pyritään kiinnittämään huomiota ikäihmisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Kansainvälistä ”World Elder Abuse Awareness Day” -päivää vietetään 15. kesäkuuta 2006. Kansainvälisenä kampanjapäivänä järjestetään Helsingin Paasitornissa aihetta käsittelevä seminaari.

Myös kaltoinkohtelu on väkivaltaa

Ikäihmisiin kohdistuvasta väkivallasta ja sen yleisyydestä tiedetään toistaiseksi hyvin vähän. Vuonna 1992 julkaistun tutkimuksen mukaan suomalaisista naisista 7 % ja miehistä 2,5 % kertoi joutuneensa perheväkivallan kohteeksi 65 ikävuoden jälkeen. Tiedossa on myös, että väkivaltaa ja kaltoinkohtelua esiintyy monenlaisissa muodoissa. Fyysinen ja psyykkinen väkivalta, seksuaalinen tai taloudellinen hyväksikäyttö, hoidon ja avun laiminlyöminen, oikeuksien rajoittaminen ja loukkaaminen tai ihmisarvoa muutoin alentava kohtelu ovat väkivallan eri muotoja.

Väkivaltaa ja kaltoinkohtelua voi tapahtua ikäihmisen läheisessä ihmissuhteessa. Parisuhteeseen liittyvän kaltoinkohtelun lisäksi ongelmana voi olla aikuisten lasten vanhempiinsa kohdistamaa väkivalta. Ongelma voi ilmetä myös hoitosuhteessa huonona kohteluna tai palvelurakenteen ja yhteiskunnan taholta rakenteellisena kaltoinkohteluna esimerkiksi palveluiden eväämisenä tai ikäsyrjintänä.

Väkivallalle altistavina tekijöinä ovat naissukupuoli, korkea ikä, huono terveys, toimintakyvyn heikkoudet sekä asuminen kahdestaan aviopuolison kanssa. Riskiryhmässä ovat ne kotona asuvat ikäihmiset, jotka eivät ole minkäänlaisen avun piirissä. Fyysinen tai taloudellinen väkivalta pitkäaikaislaitoksissa on harvinaista, mutta niissä tapahtuu hoidon laiminlyöntiä ja iäkkäitä loukkaavaa toimintaa. Kaltoinkohtelun riski kasvaa laitoksissa, joissa henkilökuntaa ei ole riittävästi. Ikäihmiset, jotka ovat huonon terveyden ja toimintakyvyn vuoksi riippuvaisia avusta ovat erityisen haavoittuvassa asemassa.

Projektipäällikkö Sirkka Perttu, Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, puh. (09) 191 29069, 040 508 3656, [email protected]
Ylitarkastaja Helena Ewalds, STM, puh. (09) 160 73775, 050 466 2854, [email protected]

Lisää Suomen Kätketyt äänet -kampanjasta: www.sosiaalihanke.fi
Lisää kampanjatapahtumista maailmanlaajuisesti: www.inpea.net.

Sivun alkuun