Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kansliapäällikkö Lehto: Palveluihin valinnanvaraa ja valvonnalle pelisäännöt

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 11.11.2005 8.20
Puhe -

Vanhuus ei ole sairaus eikä surkuttelun aihe. Viimeisiä vuosia ei kuitenkaan osata nähdä mahdollisuuksien aikana vaan vanhuus ymmärretään sarjana menetyksiä, joihin yhteiskunnan on vastattava tarjoamalla niukka ja kaavamainen hoitoratkaisu. Ikääntymiseen liittyvä toimintakyvyn heikkeneminen ei estä ihmisiä tekemästä valintoja, ja heille pitäisi tämä valinnan mahdollisuus myös tarjota, kansliapäällikkö Markku Lehto totesi puhuessaan perjantaina 11. marraskuuta Helsingissä, Kansallisen ikääntymisen foorumissa.

Useissa kunnissa hoitoa tarjotaan vain kipeimmin sitä tarvitseville. Tämä säästölinja voi tulla kalliiksi. Omatoimisuuden ja kunnon ylläpitämiseksi on ennakkoluulottomasti turvauduttava yksityisen ja kolmannen sektorin tarjoamiin mahdollisuuksiin. Kangistuneet mallit kaipaavat kunnon tuuletusta. Yhteiskunnan on luonnollisesti edelleen varmistettava, että kaikki saavat asianmukaisen hoidon, kansliapäällikkö Lehto totesi.

Tulevaisuuden palvelujen kysyntä kasvaa joka tapauksessa, koska ihmiset käyttävät osan kohoavista tuloistaan yksityisiin palveluihin. Se on syytä nähdä elinkeinopoliittisena mahdollisuutena. Kun palvelujen kirjo kasvaa, on välttämätöntä kehittää nykyistä paremmat laatukriteerit sekä selventää valvonnan pelisääntöjä ja monipuolistaa valvonnan toimintatapoja. Kilpailun lisääntyessä valvonnan on vastaavasti parannettava osaamistaan.

Jo nyt yli satatuhatta vanhusta tarvitsee intensiivistä hoitoa. Kotihoidon ja laitoshoidon erojen lieventäminen on välttämätöntä. Kotihoidon intensiteettiä voidaan nostaa ja laitoshoidon kodinomaisuutta lisätä. Siten kummatkin vaihtoehdot olisivat tarjolla aitoina mahdollisuuksina.

Sivun alkuun