Hyppää sisältöön
Media

Kansallisen terveyshankkeen valtionavustukset

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2003 8.00
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt kansalliseen terveyshankkeeseen liittyen avustusta 12 kehittämishankkeelle, joilla tuetaan erikoissairaanhoidossa yliopistosairaaloiden erityisvastuualueiden työnjaon ja yhteistyön kehittämistä. Nyt myönnetyn valtionavustuksen yhteismäärä on 1,6 miljoonaa euroa. Hankkeita toteuttavat sairaanhoitopiirien kuntayhtymät ja kunnat ovat sitoutuneet omalta osaltaan vastaavan suuruiseen rahoitukseen.

Avustusta haettiin 39 hankkeelle, joista määrärahan niukkuuden vuoksi avustusta voitiin myöntää vain 12 seuraavalle hankkeelle:

Pohjois-Pohjanmaan shp *

Erikoissairaanhoidon yhteistyö

185 510 euroa

Lapin shp *

Terveydenhuollon kuvantaminen

156 563 euroa

Pohjois-Savon shp

Varkauden sairaalan organisatorinen asema

77 500 euroa

Kymenlaakson shp *

Kajoavat tutkimus- ja hoitomenetelmät sydänpotilaille

194 400 euroa

HUS

Valtakunnallinen terveydenhuollon nimikkeistö

134 550 euroa

Pirkanmaan shp

Syövän onkologisen hoidon järjestäminen

150 000 euroa

Pirkanmaan shp

Sydänsairauksien päivystyksen toteuttaminen

70 000 euroa

Pirkanmaan shp

Erikoissairaanhoito kuntoutuksen kehittäjänä

460 000 euroa

Pirkanmaan shp

Valkeakosken sairaalan asema

49 000 euroa

Etelä-Pohjanmaan shp *

Etelä-Pohjanmaan ja Vaasan shp:n yhteistyö

51 505 euroa

Päijät-Hämeen shp *

Alueellinen diagnostiikkakeskus

33 500 euroa

Satakunnan shp

Sädehoidon suunnittelu ja toteutus

35 000 euroa

* päätös koskee hankkeen osarahoitusta, jatkorahoitus päätetään vuonna 2004

Sosiaali- ja terveysministeriö otti avustuksia myöntäessään huomioon erityisesti sen, miten hankkeet tukevat yhteistyön ja työnjaon kehittämistä yliopistosairaaloiden erityisvastuualueilla ennakolta suunniteltavissa olevassa vaativassa hoidossa, pieniä potilasmääriä koskevissa toimenpideryhmissä, sairaanhoidollisissa palveluissa ja tukipalveluissa.

Taustaa

Valtion vuoden 2003 talousarvioon sisällytettiin 8 miljoonan euron määräraha kansallisen terveysohjelman toteutukseen. Tavoitteiksi asetettiin terveydenhuollon palvelujärjestelmän rakenteellisten ja toiminnallisten kehittämishankkeiden tukeminen valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti. Valtioneuvoston periaatepäätös 11.4.2002 sisältää periaatteet terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi. Määräraha on käytetty avustuksina kehittämishankkeille. Maaliskuussa 2003 avustusta myönnettiin 40 hankkeelle yhteensä 6,4 miljoonaa euroa ja nyt joulukuussa 2003 avustuksina myönnettiin jäljellä oleva 1,6 miljoonaa euroa.

Vuoden 2004 talousarviossa on yhteensä 30 miljoonan euron määräraha kansalliseen terveyshankkeeseen liittyvien kehittämishankkeiden avustamiseksi. Avustusta vuoden 2004 määrärahasta tulee hakea viimeistään 31.12.2003 lääninhallitukselle toimitettavalla hakemuksella.

Lisätietoja: hallitusneuvos Pekka Järvinen, puh. (09) 160 73800, 050-563 8347

Sivun alkuun