Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kansallinen hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelma uudistettiin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 9.1.2004 12.00
Tiedote -

”Terveyttä ja hyvinvointia näyttöön perustuvalla hoitotyöllä” -ohjelmalla linjataan hoitotyön kehittämistä vuoteen 2007. Ohjelman linjauksilla tuetaan hoitotyön kehittämistä terveyspolitiikan pitkän tähtäimen tavoitteiden ja kansallisen terveyshankkeen pohjalta. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hoitotyön työryhmä luovutti ohjelman perjantaina 9. tammikuuta peruspalveluministeri Liisa Hyssälälle.

Tavoite- ja toimintaohjelma on uudistettu versio vuonna 1997 ensimmäisen kerran julkaistusta kansallisesta hoitotyön strategiasta. Ohjelman keskeisiä sisältöalueita ovat terveysriskien varhainen tunnistaminen, terveyserojen vähentäminen ja väestön terveyden edistäminen. Keskeistä on myös kehittää näyttöön perustuvaa hoitotyötä, jonka tavoitteena on parantaa hoidon vaikuttavuutta. Kolmas keskeinen sisältöalue on hoidon saatavuus, jonka parantaminen edellyttää terveydenhuollon eri ammattiryhmien välisen työnjaon ja uusien toimintatapojen kehittämistä. Työnjakoa kehittämällä voidaan turvata myös työvoiman riittävyyttä.

Tavoite- ja toimintaohjelma on tarkoitettu käytännön hoitotyössä toimivien ja hoitotyön johtajien käyttöön terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja ikääntyneiden terveyspalveluissa sekä alan opettajille ja tutkijoille. Sairaanhoitopiirit ja terveyskeskukset ovat päävastuussa ohjelman toimeenpanosta, mutta siihen osallistuvat myös yliopistot, ammattikorkeakoulut, oppilaitokset ja alan järjestöt. Toimeenpanon koordinointia ja tukemista varten on tarkoitus perustaa alueellisia hoitotyön verkostoja. Sosiaali- ja terveysministeriö, Stakes, lääninhallitukset ja Suomen Kuntaliitto tukevat ohjelman toimeenpanoa järjestämällä seminaareja ja antamalla asiantuntija-apua.

Ohjelmassa annetaan työyhteisöille suosituksia hoitotyön käytännön kehittämiseksi nykyisten ja tulevien haasteiden pohjalta. Käytännön kehittämisessä korostuvat lähivuosina asiakkaiden ja potilaiden terveyden ja itsehoidon edistäminen, psyko-sosiaalinen tukeminen, hoitotyössä toimivien tehtäväkuvien laajentaminen sekä lapsiperheiden ja ikääntyneiden palvelutarpeeseen vastaaminen. Ohjelmaan on koottu myös esimerkkejä uusista toimintatavoista ideoiksi toimintayksiköille.

Lisätietoja: ylitarkastaja Marjukka Vallimies-Patomäki, STM puh. 160 74170, 050-367 6490

Julkaisu löytyy pdf-muodossa osoitteesta www.stm.fi kohdasta Julkaisut

Sivun alkuun