Hyppää sisältöön
Media

Kannustava ja oikeudenmukainen sosiaaliturva kaikille

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 14.6.2007 11.00
Tiedote -

Valtioneuvosto asetti komitean sosiaaliturvaa uudistamaan

Hallitus ryhtyy hallitusohjelmaan kirjattuun sosiaaliturvan kokonaisuudistukseen heti kautensa alussa. Valtioneuvosto asetti komitean valmistelemaan uudistusta 14.6.2007. Sosiaaliturvan uudistamiskomitean puheenjohtajaksi nimitettiin valtiotieteen tohtori Markku Lehto ja varapuheenjohtajaksi alivaltiosihteeri Martti Hetemäki valtiovarainministeriöstä.

Sosiaaliturvauudistuksen tavoitteena on työn kannustavuuden parantaminen, köyhyyden vähentäminen ja riittävän perusturvan tason turvaaminen kaikissa elämäntilanteissa. Työmarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä arvioidaan verotuksen, perusturvan (mukaan lukien asumistuki) sekä työttömyysturvan uudistaminen.

Tukien saajan asemaa parannetaan yksinkertaistamalla ja selkeyttämällä järjestelmää. Uudistus toteutetaan siten, että sosiaaliturvan rahoitus on pitkällä tähtäimellä kestävällä pohjalla. Sosiaaliturvauudistuksen yhteydessä selvitetään myös sosiaalietuuksien verotus ja asiakasmaksut.

Työelämän sosiaalivakuutuslainsäädäntöä ja ansioturvaa koskevat hallituksen ratkaisut valmistellaan yhteistyössä työmarkkinaosapuolten kanssa.

Sosiaaliturvauudistus toteutetaan vaiheittain ja ensimmäiset esitykset tuodaan eduskuntaan viimeistään syysistuntokaudella 2008. Komitean on tarkoitus saada työnsä valmiiksi vuoden 2009 loppuun mennessä. Sosiaalipoliittinen ministeriryhmä seuraa ja ohjaa komitean työtä.

Komitean ja jaostojen kokoonpano

Komitean kokoonpanossa ovat edustettuina uudistustyön kannalta keskeiset hallinnonalat sekä työmarkkinajärjestöt ja kolmas sektori. Laajuutensa takia valmistelutyö on jaettu neljälle jaostolle, jotka valmistelevat komitealle sen edellyttämiä selvityksiä. Jaostot ja niiden puheenjohtajat ovat:

Sosiaaliturvan uudistamiskomitean ja jaostojen kokoonpano liitteenä

Muut kehittämiskohteet

Hallitusohjelmaan on myös kirjattu muitakin kehittämiskohteita, jotka sopivat tarkasteltaviksi kokonaisuudistuksen yhteydessä. Tällaisia selvitettäviä asioita ovat muun muassa työttömyysturvan kehittäminen, aikuiskoulutus- ja kuntoutusajan toimeentuloturva, työvuorottelu, työllistämistoimenpiteiden työttömyysturvan ja muutosturvan toimivuuden parantaminen ja välityömarkkinoiden toimeentuloturva.

Hallitusohjelman mukaan kattavan vanhustenhoidon turvaamiseksi parannetaan hoitotuen, omaishoidontuen ja kotitalousvähennyksen yhteensovittamista siten, että nämä täydentävät toisiaan saumattomasti. Lisäksi hallitusohjelmassa edellytetään, että valmistellaan kaikkein pienimpien eläketulojen varassa elävien toimeentulon nykyistä paremmin turvaava malli vuoden 2009 loppuun mennessä.

Uudistuksen tausta ja tarkoitus

Kelan hoitaman sosiaaliturvan lainsäädäntö koostuu useista eri aikaan säädetyistä laeista. Lakeja sekä alemmanasteisia säädöksiä on useita kymmeniä ja erilaisia etuusnimikkeitä lähes sata. Etuudet poikkeavat toisistaan johtuen siitä, että ne ovat syntyneet vuosien kuluessa ja niihin on kohdistettu erilaisia säästötoimia. Lainsäädännön syvempi kokonaistarkastelu on tarpeellista, jotta saadaan perusteltu näkemys koko sosiaaliturvan kattavuudesta, tavoitteista, tasosta ja kestosta.

Uudistustyössä on otettava huomioonikärakenteen ja työmarkkinoiden muutokset sekä globaalin talouden vaikutukset. Tavoitteena on kattava, kannustava ja hallittava sosiaaliturva.

Tavoitteena on tarkastella lakien sisältämän perusturvan ja ansioturvan määräytymisen ja kriteerien perusteet ja oikeellisuus. Samalla selvitetään perheellisyyden huomioon ottaminen etuuksia määriteltäessä, etuuksien verotus sekä palvelumaksujen määräytyminen. Myös ansiotulojen, pääomatulojen, palvelumaksujen ja etuuksien yhteensovitusta on tarkoitus tarkastella.

Uudistuksessa arvioidaan erilaiset tavat lisätä mahdollisuuksia yhdistää sosiaaliturvaa ja työtä. Periaatteena on työn kannustavuus ja työnteon ensisijaisuus.

Viimesijaisena toimeentuloturvan muotona on toimeentulotuki. Sosiaaliturvajärjestelmää olisi kehitettävä siten, että ensisijaista perusturvaa saavalle ei synny tarvetta toimeentulotukeen.

Lisätietoja:
komitean puheenjohtaja, valtiotieteen tohtori Markku Lehto, puh. 050-555 1333
valtiosihteeri Terttu Savolainen, puh. (09) 160 74099, 050-583 9912

Sivun alkuun