Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kalleimmat kolesterolilääkkeet ehkä pois korvauksen piiristä

Sosiaali- ja terveysministeriö
16.3.2006 12.32
Tiedote 110/2006

Kalleimmat kolesterolilääkkeet, Lipitor ja Crestor, voivat menettää sairausvakuutuskorvattavuutensa 1.6.2006. Korvattavuuden on menettämässä lisäksi niin ikään lääkevaihdon piiriin kuulumaton Lescol. Tänään kokoontunut, sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva lääkkeiden hintalautakunta on vahvistanut kyseisten lääkkeiden hinnat kahdeksi kuukaudeksi. Sen jälkeen lääkkeet poistuvat korvausjärjestelmän piiristä, mikäli hintalautakunta ei pääse lääkeyhtiöiden kanssa yksimielisyyteen kohtuullisista tukkuhinnoista. Tällöin potilas maksaa kyseisen valmisteen hinnan kokonaan itse.

Kolesterolilääkkeiden käyttäjiä on Suomessa jo lähes puoli miljoonaa, ja lääkitys maksaa vuodessa yli 100 miljoonaa euroa. Käyttäjien määrä on kymmenkertaistunut 1990-luvun puoliväliin verrattuna. Sairausvakuutusjärjestelmästä on tähän asti lääkekorvauksina kustannettu vähän yli puolet kuluista, ja potilaat ovat maksaneet loppuosan. Lipitorin, Crestorin ja Lescolin osuus kolesterolilääkkeiden kokonaismyynnistä Suomessa oli viime vuonna yli kolme neljäsosaa. Viime vuosina Lipitorin ja Crestorin myynnin kasvu on ollut merkittävää.

Kalleimmille lääkkeille vaihtoehtona ovat simvastatiinia sisältävät lääkevalmisteet, joiden käyttö maksaa käyttäjää kohden vain kuudesosan kalleimman kolesterolilääkkeen kustannuksista. Simvastatiini on lääkevaihdon piirissä, ja sen hinta onkin laskenut selvästi lääkevaihdon käyttöönoton jälkeen vuodesta 2003. Jos kaikkien kolesterolilääkkeiden käytöstä nykyistä suurempi osa olisi simvastatiinia, putoaisivat lääkeryhmän kokonaiskustannukset merkittävästi. Lääkkeiden lisäksi ruokavaliohoidolla voidaan vaikuttaa veren kolesterolipitoisuuteen suurestikin.

Suomessa potilas voi saada lääkkeen hinnasta takaisin sairausvakuutuskorvauksen, mutta lääkkeen kuuluminen korvausjärjestelmään edellyttää lääkkeiden hintalautakunnan puoltavaa päätöstä. Hintalautakunta päättää sekä korvattavuudesta että kohtuullisesta tukkuhinnasta, jolla valmistetta voidaan myydä apteekeille. Korvattavuus vahvistetaan määräajaksi, joka on pisimmillään viisi vuotta kerrallaan.

Lääkkeiden hintalautakunta ottaa korvattavuutta ja tukkuhinnan kohtuullisuutta arvioidessaan huomioon lääkkeen käytöstä aiheutuvat hoitokustannukset ja sillä saavutettavat hyödyt potilaan sekä terveyden- ja sosiaalihuollon kokonaiskustannusten kannalta. Lisäksi hintalautakunta ottaa huomioon mm. muista hoitovaihtoehdoista aiheutuvat kustannukset, vastaavien lääkevalmisteiden hinnat, valmisteilla saavutettavat lisähyödyt, lääkkeen hinnat ETA-maissa sekä lääkevalmisteen myynnin kasvun. Vuoden 2006 alusta voimaan tulleen sairausvakuutuslain muutoksen tavoitteena on ollut, että vahvistaessaan lääkevalmisteen tukkuhintaa lääkkeiden hintalautakunta kiinnittäisi huomiota erityisesti lääkevalmisteen myynnin kehitykseen.

Lisäksi lääkkeiden hintalautakunta on vahvistanut uudet tukkuhinnat fibraatteja sisältäville valmisteille. Ne tulevat voimaan 1.4.2006. Samasta ajankohdasta lähtien betsafibraatti (Bezalip) poistuu korvausjärjestelmästä.

Lisätietoja: Yliproviisori, pääsihteeri Sinikka Rajaniemi, STM/Hila, p. 09-1607 3171, 040-501 50 76, s-posti [email protected] Yliproviisori Anna Norjamäki, STM/Hila, p. 09-1607 3409, s-posti [email protected]

Sivun alkuun