Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kaakkois-Suomi potee vakavaa sosiaalityöntekijäpulaa

Sosiaali- ja terveysministeriö
29.11.2005 10.00
Tiedote -

Kaakkois-Suomessa on huutava pula sosiaalityöntekijöistä. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksessa (Socom) on meneillään selvitys, jonka tulokset osoittavat että jopa puolet sosiaalityöntekijän virkaa hoitavista henkilöistä ei täytä uuden kelpoisuuslain vaatimuksia. Suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle vaikeuttaa tilannetta entisestään. Virkojen täyttö erityisesti pienemmissä kunnissa tulee olemaan suuri ongelma, ellei mitään rakenteellisia muutoksia työn organisoinnissa tehdä, totesi Socomin toimitusjohtaja Tarja Myllärinen sosiaali- ja terveysministeriön järjestämässä alueellisessa sosiaalipalvelujen tilaa arvioivassa seminaarissa Kouvolassa 29. marraskuuta.

Sosiaalityön ja -palvelujen vahvistamisen tarvetta on kaikissa Kaakkois-Suomen kunnissa, arvioi Myllärinen. Vaikka joissain kunnissa 100 % sosiaalityöntekijöistä onkin päteviä, ei se riitä jos kunnassa on vain yksi sosiaalityöntekijän virka. Yhteen ihmiseen harvoin tiivistyy kaikki sosiaalityössä tarvittava tieto ja taito, totesi Myllärinen. Sosiaalityön ja -palvelujen laiminlyönti tulee kalliiksi. Jos pahoinvointiin ei puututa ajoissa jo peruspalveluissa, kasvaa raskaampien ja kalliimpien toimenpiteiden tarve kun ennenaikaiset laitossijoitukset, erityispalvelut lasten- ja nuorisopsykiatriassa, päihdehuollossa ja erikoissairaanhoidon somaattisilla osastoilla lisääntyvät.

Sosiaalialan kehittämishankkeen toimenpiteitä suunnataan myös henkilöstön riittävyyden ja hyvän ammatillisen osaamisen varmistamiseen. Sosiaalialan ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista annettu laki ja säännös henkilöstön täydennyskoulutuksesta ovat tulleet voimaan 1.8.2005.Kelpoisuuslain pohjalta ollaan parhaillaan selkiyttämässä sosiaalialan eri ammattiryhmien työnjakoa asiakkaiden palvelutarpeita ja henkilöstön osaamista vastaaviksi.Suositukset tehtävärakenteesta ja henkilöstön mitoituksesta valmistuvat vuoden 2006 lopussa.Sosiaalialan työoloja parannetaan yhteistyössä Vetoa työelämään -ohjelman kanssa.Tavoitteena on mm. parantaa johtamista niin, että työn psyykkinen kuormittavuus vähenisi ja työntekijöiden työturvallisuus parantuisi.

Sosiaalialan kehittämishankkeen myötä on Kaakkois-Suomeen tähän mennessä osoitettu noin 2,5 miljoonaa euroa valtionavustusta sosiaalipalvelujen kehittämiseen. Myös valtionosuuksia on nostettu. Seudullista, maakunnallista ja maakuntien rajat ylittävää yhteistyötä onkin syntynyt mm. varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, vammaisten ja vanhustenhuollon kehittämisessä.

Taustaksi

Parhaillaan on käynnissä sosiaali- ja terveysministeriön Sosiaalipalvelut toimiviksi! -arviointikierros. Kierroksen aikana 12 paikkakunnalla järjestetään alueellinen arviointifoorumi, jossa sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehet, alueen päättäjät ja sosiaalialan ammattilaiset käyvät keskustelua valtakunnallisen kehittämishankkeen paikallisista vaikutuksista. Arvioinnin kohteena on erityisesti se, miten hyvin paikalliset kehittämishankkeet ovat onnistuneet vastaamaan alueen erityisongelmiin. Keskeisenä kysymyksenä on, ovatko meneillään olevat toimenpiteet riittäviä turvaamaan kuntalaisille heille kuuluvat palvelut. Saatua tietoa käytetään ministeriön rahoituksen ja toimenpiteiden suuntaamiseksi jatkossa.

Lisätietoja
Apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä, STM, [email protected], p. (09) 1607 3773, 050 500 2214
Ylitarkastaja Salme Kallinen-Kräkin,STM, [email protected], p. (09) 1607 4345, 050 467 1947
Toimitusjohtaja Tarja Myllärinen, Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Socom), [email protected], p. 044 7485300

www.sosiaalihanke.fi

Sivun alkuun