Hyppää sisältöön
Media

Joka kolmannessa kunnassa on sosiaalipäivystys

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.2.2006 7.05
Tiedote -

Monissa elämäntilanteissa tarvitaan kiireellistä sosiaalipalvelua. Kiireellisen avun tarpeessa voi olla hoivaa vaille jäänyt lapsi, nuori ongelmineen, vanhus, jonka kunto heikkenee äkillisesti tai päihteiden käytön vuoksi nopeasti hoitoa tarvitseva. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut tavoitteeksi, että vuoteen 2007 mennessä kaikissa kunnissa toimii sosiaalipäivystys.

Tällä hetkellä sosiaalipäivystys on asianmukaisesti järjestetty noin 120 kunnassa. Lisäksi noin 40 kunnassa päivystys on järjestetty lastensuojelutilanteiden varalle. Näissä kunnissa on selkeät järjestelyt siitä, miten sosiaaliviranomaisiin saa yhteyden normaalien aukioloaikojen ulkopuolella iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Monet kunnat ovat vasta rakentamassa omaa sosiaalipäivystysmalliaan.

Asianmukaisesti järjestetty, ympäri vuorokauden toimiva sosiaalipäivystys puuttuu vielä useasta kunnasta. Näissä kunnissa päivystys saattaa olla hoidettu niin, että poliisille on annettu sosiaaliviranomaisen puhelinnumero. Pelkästään yhden henkilön puhelinnumeron antaminen yhteistyöviranomaisille ei kuitenkaan takaa riittävää valmiutta, eikä sitä näin ollen pidetä sosiaalipäivystyksenä.

Tiedot on saatu sosiaali- ja terveysministeriön ja lääninhallitusten tekemästä kartoituksesta, jossa selvitettiin sosiaalipäivystyksen valtakunnallista tilannetta. Lääninhallitukset seuraavat tilannetta edelleenalueillaan. Päivystyksen järjestäminen koko maan kattavasti on yksi Sosiaalialan kehittämishankkeen keskeisistä tavoitteista. Hankkeen kautta rahoitetaan uusia sosiaalipäivystyksen käynnistämiseen tähtääviä hankkeita.

Sosiaalipäivystyksen järjestämisessä kuntien välinen yhteistyö on tärkeää. Usein paras tapa järjestää päivystys on usean kunnan yhteistyönä, jotta palvelulle saadaan riittävä väestöpohja. Kiireellisten sosiaalipalvelujen järjestäminen vaatii jatkuvaa kehittämistyötä. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee kunnille oppaan sosiaalipäivystyksen sisällöllisestä kehittämisestä vuoden 2006 aikana.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Anne Hujala, STM, p. (09) 160 73907.
www.sosiaalihanke.fi

Läänikohtaisia tietoja antavat sosiaalitarkastajat:
Marja Kaasalainen, Etelä-Suomen lääninhallitus, p. 0205 16 4029, 040 5583 343.
Marjatta Aittolahti, Länsi-Suomen lääninhallitus, Tampere, p. 0205 17 3632, 040 7766 710.
Anssi Lähde, Länsi-Suomen lääninhallitus, Turku, p. 0205 17 2035, 040 734 0013.
Lea Liukku, Länsi-Suomen lääninhallitus, Vaasa, 0205 17 6094.
Aimo Hirsiaho, Länsi-Suomen lääninhallitus, Jyväskylä, 0205 17 4245, 040 5201 136.
Marita Uusitalo, Itä-Suomen lääninhallitus, p. 020 516 7048, 040 572 3785.
Maija Pelkonen, Oulun lääninhallitus, p. 02051 78706, 0400 273 790.
Eine Heikkinen, Lapin lääninhallitus, p. 02051 77724, 040 7764545.

Sivun alkuun