Hyppää sisältöön
Media

Jatkossa kaikki lääkemääräykset laaditaan sähköisesti

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 23.1.2014 11.35
Tiedote -

Hallitus esittää, että vuodesta 2016 lähtien kaikki lääkemääräykset laadittaisiin sähköisesti. Samalla esitetään säännöksiä sähköiseen lääkemääräykseen liittyvästä uudesta mobiilisovelluksesta, suostumuskäytäntöjen muuttamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien olennaisista vaatimuksista.

Kaikki apteekit voivat jo toimittaa sähköisiä lääkemääräyksiä ja niitä määrätään käytännössä kaikissa julkisen terveydenhuollon toimipisteissä. Yksityisten terveydenhuollon toimipisteiden on otettava sähköinen reseptin käyttöön 1.4.2014 mennessä.

Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivat lääkärit ja hammaslääkärit sekä sellaiset yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköt, joissa kirjoitetaan vain vähän lääkemääräyksiä (alle 500/vuosi), voisivat laatia kirjallisia ja puhelinlääkemääräyksiä 31.12.2015 asti. Sen jälkeen kaikki reseptit tulisi laatia pääasiassa sähköisesti.

Tätä varten laadittaisiin sovellus, jolla voi kirjoittaa sähköisiä reseptejä sekä laatia ja tallentaa potilasasiakirjamerkintöjä myös yksittäisen tietokoneen tai mobiililaitteen avulla. Ehdotuksen mukaan Kela toteuttaisi kansallisen palvelun osana muita Kanta-palveluja.

Potilas voisi antaa suostumuksen reseptitietojen katsomiseen Omakanta-palvelussa

Myös suostumuskäytäntöjä halutaan muuttaa. Potilaan reseptitietoja voitaisiin luovuttaa Reseptikeskuksesta häntä hoitavalle terveydenhuollon ammattihenkilölle, jos potilas antaatähän suostumuksen. Suostumus olisi voimassa toistaiseksi ja sen saisi peruuttaa. Vaikka potilas olisi antanut suostumuksen, hän voisi kieltää haluamiensa yksittäisten lääkemääräysten luovuttamisen. Poikkeuksena olisivat pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat (pkv-)lääkereseptit ja huumausainereseptit, joiden näkymistä niitä lääkkeitä määräävälle lääkärille ei voisi kieltää.

Katseluyhteyden rajaaminen ainoastaan täysi-ikäisten reseptitietoihin poistetaan. Kansalaisen katseluyhteyden eli Omakannan kautta alaikäinen itse tai hänen huoltajansa voisi katsoa myös alaikäisen henkilön lääkemääräystietoja ja keskeisiä potilasasiakirjatietoja. Alaikäinen, joka kykenisi itse päättämään hoidostaan, voisi kieltää huoltajaltaan oikeuden katsoa lääkemääräys- ja potilastietoja.

Omakannan kautta kansalainen voisi vastaanottaa informaation sähköisestä reseptistä, antaa suostumuksen tai kiellon reseptin näkymiseen hoitavalle henkilöstölle ja tehdä reseptin uudistamispyynnön.

Tietojärjestelmien tietoturvaa parannetaan auditoinneilla ja vaatimuksilla

Lakiin lisättäisiin säännökset terveydenhuollon valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin (Kanta-palveluihin) liitettävien tietojärjestelmien ja niitä käyttävien organisaatioiden auditoinneista. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi vaatimuksista, jotka myös muiden sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien ja ohjelmien on täytettävä ennen kuin niitä saa ottaa käyttöön.

Kaikilta tietojärjestelmiä käyttäviltä sosiaalihuollon ja terveydenhuollon organisaatioilta edellytettäisiin näiden käyttöön liittyvää omavalvontasuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on varmistaa asiakkaiden ja potilaiden tietoja sisältävien, salassa pidettävien tietojen ja asiakirjojen tietosuoja ja tietoturva.

Uudet säännökset koskisivat vain sellaisia tietojärjestelmiä ja ohjelmia, joita käytetään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjojen ja niissä olevien asiakastietojen käsittelyyn.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 23. tammikuuta.

Lisätietoja

hallitusneuvos Pekka Järvinen, p. 02951 63367Muualla palvelussamme

Ministeri Risikko: Sähköisiä reseptejä voi pian kirjoittaa myös mobiilisti (Tiedote 23.1.2014)

Usein kysyttyjä kysymyksiä sähköisestä reseptistä

Muualla verkossa

Kanta-palvelut (kanta.fi)

Sivun alkuun