Hyppää sisältöön
Media

Jämställdhetsminister Wallin: I regeringsprogrammet ska avtalas om fortsättning

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 8.3.2011 8.08
Pressmeddelande -

"Löneskillnaden mellan könen måste minskas och man ska fortsätta likalönsprogrammet och satsa på det även nästa valperiod. Om programmets fortsättning ska avtalas i regeringsprogrammet", konstaterade jämställdhetsminister Stefan Wallin och statssekreterare Marcus Rantala på den internationella kvinnodagen 8.3.2011. De firar dagen i Helsingfors genom att diskutera aktuella jämställdhetsfrågor och dela ut rosor till kvinnor i Kampens köpcentrum. "Jämställda löner är en viktig faktor bakom ett rättvist och produktivt arbetsliv", betonade Minister Wallin.

Kvinnor får i genomsnitt lägre lön än män. För att minska den uthålliga löneskillnaden har regeringen sedan 2006 genomfört ett likalönsprogram tillsammans med arbetsmarknadsorganisationer. Programmets huvudmål är att löneskillnaden ska minskas till högst 15 procent senast år 2015. Programmets andra mandatperiod håller på att löpa ut och det har gjorts en helhetsbedömning om dess resultat. Löneskillnaden mellan könen har minskat med en procentenhet under de senaste åren.

"Takten är alltför långsam. Likalönsprogrammets arbete är inte på långa vägar färdigt", konstaterade statssekreterare Marcus Rantala. "Nästa valperiod är avgörande för likalönsmålet. Även den nya regeringen måste arbeta för att minska löneskillnaden mellan könen", fortsatte statssekreterare Rantala.

Arbetsmarknadens organisationer spelar en nyckelroll när det gäller att minska klyftan mellan kvinnors och mäns löner. De ska främja likalön i pågående och kommande avtalslösningar. Likalön är starkt bundet till avtals- och lönepolitiken och organisationerna kan effektivt styra lönerna på arbetsplatserna genom bl.a. allokering av lokala löneposter och jämställdhetsplanering. Nya utmaningar för likalönsmålet kan orsakas av att tyngdpunkten i arbetsmarknadsförhandlingarna mer och mer överförs till förbunds- och arbetsplatsnivån.

Jämställdhetsminister Wallin och statssekreterare Rantala önskar alla kvinnor och män en trevlig kvinnodag!

Ytterligare uppgifter

Specialmedarbetare Susanna Korpivaara, 0400 322 432, fornamn.efternamn @minedu.fi
Projektchef Outi Viitamaa-Tervonen, (09) 160 73170, 050 545 0259, [email protected]På vår webbplats

Jämställdhet

På väg mot lika lön

Stefan Wallin
Sivun alkuun