Hyppää sisältöön
Media

Ionisoivan säteilyn vaaroilta suojautumista koskeva direktiivi on päivitetty

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 24.2.2014 11.10
Tiedote -

Ionisoivan säteilyn vaaroilta suojautumista koskeva direktiivi on päivitetty EU:ssa työntekijöiden ja väestön säteilysuojelun varmistamiseksi. Samalla on koottu yhteen direktiiviin aiemmat eri osa-alueiden hajanaiset säädökset.

Direktiivissä täsmennetään pelisääntöjä säteilyn mahdollisimman tarkoituksenmukaisen ja turvallisen käytön varmistamiseksi lääketieteellisessä potilastyössä ja seulonnoissa, teollisuudessa sekä oikeus- ja poliisiviranomaisten teettämissä tutkimuksissa. Esimerkiksi röntgenlaitteet tuottavat säteilyä.

Direktiivissä myös säädetään kotien, työpaikkojen ja julkisten tilojen radonpitoisuuden viitearvosta. Jatkossa sisäilman radonin viitearvo on 300 Bq/m3. Suomen tulee pyrkiä siihen, että tulevaisuudessa radonpitoisuudet jäisivät alle tämän viitearvon, vaikka kyseessä ei ole ehdoton raja-arvo. Työpaikkojen osalta on kansallisesti mahdollista asettaa korkeampi viitearvo, mikäli jäsenvaltion olosuhteet sitä vaativat. Nykyisin Suomessa työpaikkojen radonpitoisuus ei saa ylittää 400 Bq/m3. Uusien asuntojen suositusarvo on 200 Bq/m3 ja olemassa olevien asuntojen 400 Bq/m3.

Lisäksi direktiivissä ohjeistetaan varautumaan erilaisiin säteilyvaaratilanteisiin sekä säädetään vaaratilanteiden aikana toimintaa koskevista velvoitteista. Direktiivin vaatimukset on lisättävä kansalliseen lainsäädäntöön 6.2.2018 mennessä. Suomen säteilylainsäädäntö uudistetaan kokonaisuudessaan samassa yhteydessä. Direktiivin toimeenpano aiheuttaa muutoksia myös esimerkiksi pelastuslainsäädäntöön ja ydinenergialainsäädäntöön.

Suomessa sosiaali- ja terveysministeriö vastaa säteilylain noudattamisen ylimmästä johdosta ja ohjaa väestön suojelemista haitalliselta säteilyltä.

Lisätietoja

lääkintöneuvos Mikko Paunio, p. 02951 63312
neuvotteleva virkamies Sirkku Saarikoski, p. 02951 63565Muualla palvelussamme

Säteilysuojelu

Muualla verkossa

Neuvoston direktiivi 2013/59/Euratom turvallisuutta koskevien perusnormien vahvistamisesta ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojelemiseksi
 

Sivun alkuun