Hyppää sisältöön
Media

Inga större förändringar i svininfluensasituationen

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 1.12.2009 13.43
Pressmeddelande -

Svininfluensaepidemin har nått sin kulmen i så gott som hela landet. I Norra Finland håller epidemin redan på att avta. I Finland har sammanlagt 7 185 fall av influensa A(H1N1)v bekräftats. Eftersom alla smittor inte bekräftas är andelen smittade i själva verket mycket större.

Hos majoriteten av de insjuknade är sjukdomsbilden lindrig och påminner om en vanlig säsongsinfluensa. 16 dödsfall med anknytning till svininfluensan har rapporterats och 15 av de avlidna led av en grundsjukdom som gjorde dem mera utsatta för komplikationer på grund av influensan.

Inom hälsovården har man klarat av att sköta om de insjuknade och belastningen vid sjukhusen har varit måttlig.

Hittills har 1 373 000 vaccindoser levererats till Finland av vilka de sista delas ut under denna vecka. Enligt vaccinleverantören kommer det omkring 300 000 doser till Finland nästa vecka. För tillfället vaccineras små barn, skolelever och studerande. Personer som är över 64 år och hör till en riskgrupp på grund av en grundsjukdom vaccineras före den friska vuxna befolkningen. I fortsättningen levereras omkring 250 000 - 300 000 vaccindoser per vecka men leveransmängderna varierar i viss mån.

Biverkningarna av svininfluensavaccinet har varit som väntade. Lokala reaktioner, såsom smärta vid injektionsstället, är vanliga. Typiska biverkningar är muskel- och ledvärk, huvudvärk och feber. Drygt tio procent av dem som vaccineras får dylikasymptom. Symptomen går om inom några dagar.

Svininfluensavaccinet verkar orsaka olika allergiliknande reaktioner oftare än vaccinet mot säsongsinfluensa. Reaktionerna är inte vanliga men vaccinatören bör ha beredskap att ge vård, som alltid då personer vaccineras.

Ytterligare information på nätet: www.thl.fi/svininfluensa

För mer information

överläkare Terhi Kilpi, THL, tfn 020 610 8678
överläkare Markku Kuusi, THL, tfn 020 610 8935
direktör Tapani Melkas, SHM, tfn (09) 160 73886
överinspektör Maarit Raappana, SHM, tfn (09) 160 73126

 På andra webbplatser

Svininfluensa - officiellt informationspaket (THL)

Sivun alkuun