Hyppää sisältöön
Media

Influensa A(H1N1)-virusets smittförmåga ännu oklar

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 4.5.2009 12.05
Pressmeddelande -

Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC har i dag den 4 maj uppdaterat sin förteckning över laboratoriebekräftade sjukdomsfall orsakade av influensa A(H1N1). Det sammanlagda antalet fall i världen är 1008 (en ökning med 228 från igår) i sammanlagt 19 länder. 590 fall har rapporterats från Mexiko (22 laboratoriebekräftade dödsfall) och 226 från USA (1 laboratoriebekräftat dödsfall). Från 10 länder i EU och EES/EFTA har rapporterats sammanlagt 79 fall (en ökning med 30 från igår). I Mexiko beror den hastigt växande andelen laboratoriebekräftade fall i synnerhet på att man använder en ny testmetod på prover som har tagits redan tidigare.

Utöver epidemin i Mexiko finns det också små lokala epidemier eller enskilda fall i olika delar av Nordamerika. Inom Europa har andelen fall ökat mest i Spanien men även där har så gott som alla laboratoriebekräftade fall fått smittan under en vistelse i Mexiko.

I länder i EU och EES/EFTA rapporterar myndigheterna om 8 personer som har fått smittan men som inte har besökt Mexiko innan de blev smittade. Det är uppenbart att smittan har överförts från en person till en annan i det ifrågavarande landet. Längre smittkedjor än så har ännu inte rapporterats i ett enda EU-land. I Finland finns det inga nya misstänkta influensafall som skulle uppfylla kriterierna för en utredning.

Största delen av de insjuknade är unga och vuxna

Enligt de lokala myndigheterna i Mexiko är åldersfördelningen för de laboratoriebekräftade fallen: 0-9-åringar 24 %, 10-19-åringar 24 %, 20-29-åringar 19 %, 30-39-åringar 14 %, 40-49-åringar 10 % och över 50-åringar under 10 %. Åldersfördelningen motsvarar relativt väl åldersfördelningen för hela befolkningen. En åldersfördelning över de döda finns inte att tillgå.

I industriländerna har sjukdomsbilden hos patienterna tillsvidare uppvisat ett liknande symtomspektrum som en vanlig säsonginfluensa. Inom EU/EES/EFTA-området är merparten av de bekräftade fallen i åldersgruppen 20-49 år. Detta speglar närmast åldersstrukturen hos mexikoresenärerna. De observationer man har gjort i Nordamerika pekar i samma riktning. Det sätt på vilket situationen har utvecklats påminner i allt högre grad om utvecklingen vid en vanlig säsonginfluensa. Eftersom det rör sig om ett nytt influensavirus, är det svårt att förutse hur epidemin kommer att utvecklas. Det behövs mer information om virusets smittförmåga, hur allvarlig sjukdomen är och hur den sprider sig bland riskgrupper, såsom barn, åldringar och kroniskt sjuka.

Myndigheterna i Kanada rapporterar att man har upptäckt influensa A(H1N1)-viruset hos grisar på en grisfarm. Smittkällan är troligtvis en person som nyligen har återvänt från Mexiko. WHO och FN:s livsmedels och jordbruksorganisation FAO poängterar att det fortfarande är fullständigt tryggt att äta svinköttsprodukter som är väl tillrädda. WHO betonar att man fortfarande inte rekommenderar att resebegränsningar tas i bruk eller att gränser stängs. Den personliga hygienen spelar stor roll enligt organisationen.

Informationstelefon öppnades för medborgarna, anvisningar även till professionella

Social- och hälsovårdsministeriet har i dag öppnat en skild informationstelefon för medborgarna. Telefontjänsten Fråga om influensan betjänar på svenska på numret 0800 02278 och på finska på numret 0800 02277. Svar på de vanligaste frågorna finns också på THL:s och SHM:s webbplatser. Det har även delats ut information till resenärer på flygplatserna.

Sjukvårdsdistrikten och hälsovårdscentralerna har fått anvisningar om att följa med situationen och uppdatera beredskapsplanerna samt de lokala kommunikationsplanerna. Inom de närmaste dagarna skickar social- och hälsovårdsministeriet noggrannare anvisningar till sjukvårdsdistrikten och hälsovårdscentralerna. Länsstyrelserna stödjer arbetet med att uppdatera och utveckla beredskapsplanerna. Institutet för hälsa och välfärd uppdaterar kontinuerligt sina webbsidor som är avsedda för professionella.

Social- och hälsovårdsministeriet påminner om att Försörjningsberedskapscentralen har införskaffat virusläkemedel till statens beredskapslager som uppskattas räcka till för vård av insjuknade vid en eventuell epidemi. Läkemedlen som finns i beredskapslagret tas i bruk först då en eventuell pandemi bryter ut.

För mer information

Överdirektör Juhani Eskola, THL, tfn 020 610 6006
Forskningsprofessor Petri Ruutu, THL, 020 610 8670
Forskningsprofessor Ilkka Julkunen, THL, tfn 020 610 8372
Medicinalråd Jouko Söder, SHM, tfn 050 381 2467
Direktör Tapani Melkas, SHM, tfn (09) 160 73886
Medicinalråd Merja Saarinen, SHM, tfn (09) 160 74030

 

 

 

Sivun alkuun