Hyppää sisältöön
Media

Indexjusteringarna av barnbidragen görs nästa gång år 2016

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 29.11.2012 11.26
Pressmeddelande -

Bestämmelsen om indexbindning i barnbidragslagen ändras så att följande indexjustering görs i början av 2016. Detta innebär att barnbidragen förblir på den nuvarande nivån fram till 2016.

Indexfrysningen för 2013-2015 ersätts inte med senare höjningar. Indexfrysningen har dock en ringa inverkan på de disponibla inkomsterna i barnfamiljer. År 2015 skulle barnbidragen enligt uppskattningar som framkommit ur beredningen vara knappt åtta procent lägre än om indexjusteringarna gjordes enligt den nuvarande lagstiftningen.

Regeringen föreslog torsdagen den 29 november 2012 att lagen ska stadfästas och avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredag.

Lagen träder i kraft 1.1.2013.

Ytterligare information

konsultativ tjänsteman Virpi Vuorinen, tfn 02951 63409, [email protected]
jurist Liisa Holopainen, tfn 02951 63408, [email protected]

 På vår webbplats

Ekonomiska understöd for barnfamiljer

Sivun alkuun