Hyppää sisältöön
Media

ILO:s konvention om säkerhet vid användning av kemiska produkter i arbetslivet

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 29.8.2013 10.40
Pressmeddelande -

Internationellt samarbete i arbetarskyddsfrågor 

Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention om säkerhet vid användning av kemiska produkter i arbetslivet föreläggs riksdagen för godkännande för att den ska träda i kraft också i Finland. Avsikten med konventionen är att skydda arbetstagarna för kemikaliers skadliga effekter.  I praktiken medför konventionen inte några nya förpliktelser för Finland, eftersom bland annat EU:s kemikalielagstiftning redan täcker innehållet i konventionen. I och med konventionen förbinder sig dock Finland tydligare än hittills till att delta i internationellt samarbete kring säkerhet vid användning av kemikalier.

Regeringen överlämnade propositionen om godkännande av ILO:s konvention till riksdagen torsdagen den 29 augusti.  

Ytterligare uppgifter

Reetta Orsila, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163505, [email protected]På vår webbplats
Sivun alkuun