Hyppää sisältöön
Media

Ikäihmisten sosiaalipalvelujen tarve arvioitava määräajassa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.2.2006 12.00
Tiedote -

Maaliskuusta 2006 lähtien kaikki yli 80-vuotiaat ja Kelan erityishoitotukea saavat pääsevät halutessaan palvelutarpeen arviointiin. Ei-kiireellisissä tapauksissa kunnan on järjestettävä pääsy palvelutarpeen arviointiin 80 vuotta täyttäneille ja kansaneläkelain mukaista erityishoitotukea saaville viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Kiireellisissä tilanteissa kaikkien palvelujen tarve on iästä riippumatta arvioitava viipymättä. Hallitus esitti lain vahvistamista torstaina 16. helmikuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina.

Lakimuutos ei tuo asiakkaalle parempaa oikeutta saada palveluja. Muutos kuitenkin selkiyttää ja yhtenäistää tapaa, jolla palvelujen piiriin pääsee. Uudistus tuo myös näkyvämmäksi sen, miten suuri ikääntyneiden palvelujen tarve kunnassa on. Kun tarve on tiedossa, on kunnan helpompi suunnitella palvelunsa ja varata niihin riittävät määrärahat. Jos palvelujen tarve on suurempi kuin mitä kunta pystyy järjestämään, on kunnan otettava käyttöön kaikkien kuntalaisten kannalta tasapuoliset menettelytavat. Käytännössä tämä tarkoittaa asiakkaiden asettamista jonoihin.

Palvelutarpeen arviointiin pääsy edellyttää, että henkilö itse tai hänen laillinen edustajansa, omaisensa, muu henkilö tai viranomainen on ottanut yhteyttä kuntaa. Yhteydenottaja voi myös olla esimerkiksi ystävä, naapuri tai joissakin tapauksissa vaikkapa taloyhtiön huoltomies.

Kunnissa ei ole yleensä keskitettyä toimipistettä, johon palvelupyynnöt ohjataan. Yhteydenotto voi ohjautua sen mukaan, mitä sosiaalihuollon palveluja vanhukselle haetaan. Yhteydenotto voidaan ohjata esimerkiksi kotipalvelun ohjaajille, kotihoidon aluetiimeihin, sosiaalityöntekijöille tai kotisairaanhoidon työntekijöille.

Palvelutarpeen arvioinnin jälkeen asiakkaalle on annettava hänen niin halutessaan kirjallinen päätös palvelujen myöntämisestä tai myöntämättä jättämisestä. Asiakas voi hakea päätökseen muutosta. Jos päätös palvelujen järjestämisestä on myönteinen on asiakkaalle laadittava hoito- ja palvelusuunnitelma.

Lisätietoja: vanhempi hallitussihteeri Anne-Marie Brisson puh. (09) 160 74355.

Sivun alkuun