Hyppää sisältöön
Media

Ikääntyneiden soviteltu työttömyysetuus pitenee

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 2.10.2003 11.38
Tiedote 267/2003

Täsmennetty tiedote 6.10.2003, täsmennykset sinisellä.

Ikääntyneille esitetään ns. soviteltua työttömyysetuutta nykyistä pitempään. Esityksen mukaan soviteltua työttömyysetuutta voitaisiin myöntää 36 kuukauden enimmäismaksuajan täyttymisestä huolimatta henkilölle, joka on syntynyt ennen vuotta 1950 ja on täyttänyt 57 vuotta ennen kuin 36 kuukauden enimmäisaika on täyttynyt. Vuonna 1950 ja sen jälkeen syntyneillä vastaava ikäraja olisi 59 vuotta.

Esityksessä ehdotetaan pysyvää muutosta ikääntyneiden osa-aikatyöttömien oikeuteen saada soviteltua työttömyysetuutta. Ikääntyneellä henkilöllä olisi eräin edellytyksin jatkuva oikeus saada soviteltua työttömyysetuutta enimmäismaksuajan täyttymisestä huolimatta.

Hallitusohjelman linjauksen mukaisella ehdotuksella parannetaan ikääntyneiden mahdollisuuksia osa-aikaiseen työntekoon.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että soviteltua etuutta voitaisiin maksaa 36 kuukauden enimmäisajan täyttymisestä huolimatta kaikille siihen oikeutetuille henkilöille, iästä ja etuuden lajista riippumatta, 31. 12. 2004 saakka.

Vastaava säännös enimmäismaksuajasta poikkeamisesta on ollut voimassa 30.9.2003 saakka. Esityksen mukaan poikkeussäännös tulisi sovellettavaksi takautuvasti 1.10. 2003 lukien.

Soviteltuun työttömyysetuuteen on oikeus muun muassa osa-aikatyötä tekevällä, lomautetulla ja sivutoimisella yrittäjällä. Soviteltua työttömyyspäivärahaa yli 30 kuukautta saaneista henkilöistä runsaat puolet on 55 vuotta täyttäneitä. Sovitellun päivärahan saajista kolme neljäsosaa on ollut naisia. Päivärahaa on maksettu pisimpään yhdenjaksoisesti kiinteistönhoidon, siivoustyön, sihteeri- ja toimistoalan työntekijöille. Ehdotettu työttömyysetuuden enimmäisajan pidentäminen hyödyttäisikin ennen kaikkea matalapalkkaisia naisaloja.

Esityksen mukaan sovittelusäännöistä poiketen rakennus- ja metsätyöaloilla ns. sääesteen (pakkasen) johdosta työttömälle maksettaisiin yksittäisiltä työttömyyspäiviltä sen suuruista etuutta kuin henkilö saisi kokonaan työttömänä. Sääesteen ajalta maksettuun työttömyyspäivärahaan ei maksettaisi valtionosuutta.

Työttömyysturvalain muuttamista koskevan esityksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian sen tultua hyväksytyksi. Työttömyysetuuksien rahoitusta koskevan lain on puolestaan tarkoitus tulla voimaan 1.1.2004.

Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 2.10.2003. Presidentti antanee lakiesityksen eduskunnalle perjantaina.

Lisätietoja: hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti puh. 09-160 73174

Sivun alkuun