Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hyvinvointi 2015 -ohjelman valmistelu käynnistyy

Sosiaali- ja terveysministeriö
10.5.2005 9.30
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää laajan hyvinvointipolitiikkaa linjaavan Hyvinvointi 2015 -ohjelman. Hyvinvointi 2015 -ohjelma nostaa esiin sosiaalialan osalta olennaiset kysymykset seuraaville vuosille. Ohjelman laajapohjaisessa valmistelussa etsitään keinoja sekä sosiaalisten ongelmien ehkäisyyn että palvelujen järjestämiseen tulevaisuudessa niin että ne paremmin vastaavat muuttuneen toimintaympäristön vaatimuksia. Ohjelman valmistelusta päätettiin periaatetasolla jo lokakuussa 2003, kun valtioneuvosto teki periaatepäätöksen Sosiaalialan kehittämisohjelmasta.

Ohjelman valmistelusta vastaa sosiaali- ja terveysministeriön asettama johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö Markku Lehto. Johtoryhmä aloitti työnsä ja avasi keskustelun hyvinvointivaltion tulevaisuudesta ohjelman käynnistysseminaarissa Finlandia-talossa 10. toukokuuta. Ohjelman valmistelu jatkuu työryhmissä, kuulemistilaisuuksissa ja seminaareissa. Stakes tuottaa tutkimuksia ja selvityksiä ohjelman valmistelun tueksi. Hyvinvointi 2015 -ohjelma valmistuu syyskuussa 2006.

Ohjelman polttavimpia kysymyksiä tulevat olemaan mm. sellaisten uusien keinojen etsintä, joilla kyetään ehkäisemään sosiaalisten ongelmien syntymistä. Esille nousevat myös kysymykset varhaisesta asioihin puuttumisesta niin että ongelmat eivät kroonistu. Julkinen keskustelu siitä miksi kukaan ei ole ajoissa tarttunut asiaan mm. lasten ongelmissa kuvastaa hyvin näitä pulmia. Ohjelmassa nousevatkin esille lasten ja perheiden ongelmat ja erityisesti kysymykset siitä kenen on vastuu missäkin tapauksessa. Samoin pohditaan sitä, miten julkista palvelujärjestelmää olisi kehitettävä pitkällä tähtäyksellä näissä asioissa. Lastensuojelun kipeät kysymykset ja ennen kaikkea lastensuojelun tarpeen kasvu kertovat siitä, että asioihin on löydettävä tehokkaampia keinoja puuttua.

Vanhusten kasvavan määrän aiheuttamasta hoivan ja huolenpidon tarpeesta on keskusteltu viime aikoina paljon. Hyvinvointi 2015 -ohjelmassa pohditaan niitä käytännön keinoja, joilla uudet väestölliset haasteet voidaan hallita sosiaalialalla. Vanhuus ei ole sairaus, vaan elämänvaihe, jossa tulevaisuudessa yhä useampi on. Valmistautuminen tähän on osa luonnollista suunnittelua, jolla varmistetaan, että kaikilla meillä on odotettavissa kunniallinen vanhuuden elämänvaihe. Tämä edellyttää tukea toimintakyvyn säilyttämiseen, tukea kotona asumiseen ja riittäviä ja laadukkaita palveluja, joilla normaali, arvokas elämä turvataan. Tarpeen on myös käydä keskustelua siitä mikä on oma vastuu, perheen vastuu ja lähiyhteisön sekä julkisen sektorin vastuu.

Työikäisten sosiaalisen huolenpidon ja hoivan tarvetta kasvattavat mm. työelämän uudet haasteet ja elämäntapoihin liittyvät ongelmat. Päihteiden käytön lisääntyminen on selvä uhka, joka lisää sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta. Hyvinvointi 2015 -ohjelmassa mietitään myös keinoja hallita näitä kysymyksiä pitkällä tähtäyksellä.

Osana hallitusohjelmaa ja sosiaalialan kehittämisohjelmaa on jo käynnistetty vammaispalveluja koskeva uudistamistyö. Hyvinvointi 2015 -ohjelmassa vammaisten kysymykset nousevat esille erityisesti kysymyksenä siitä, miten voimme muuttuvissa olosuhteissa turvata entistä paremman vammaisten osallisuuden yhteiskunnassa. Tämä edellyttää toimia kaikilla politiikan lohkoilla.

Hyvinvointi 2015 -ohjelmakeskittyy ensisijassa laajoihin sosiaalialan kysymyksiin. On kuitenkin tärkeätä nähdä, että erityisesti ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen tarpeet laajentavat näkökulmaa kaikille politiikan ja elämän sektoreille. Ohjelmassa tullaan tarkastelemaan kaikkia sosiaalisen huolenpidon kysymyksiä laajasta yhteistyönäkökulmasta.

Hyvinvointi 2015 -ohjelma on osa Sosiaalialan kehittämishanketta ja siten osa nykyisen hallituksen ohjelman toteutusta. Sosiaalialan kehittämishankkeessa korjataan alan kaikkein kiireellisimpiä ongelmia. Nyt käynnistettävällä ohjelman osiolla on tarkoitus katsoa sosiaalisen huolenpidon ja hoivan kysymyksiä vähintään kymmenen vuoden perspektiivillä.

Lisätietoja:
Apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä/ STM, p. (09) 160 73773
Ylitarkastaja Salme Kallinen-Kräkin/STM, p. (09) 160 74345
Ylijohtaja Matti Heikkilä/ STAKES, p. (09) 396 72025
Suunnittelija Milla Roos/ STAKES, p. (09) 396 72183
www.sosiaalihanke.fi

Sivun alkuun