Hyppää sisältöön
Media

Hyvät neuvottelutaidot edistävät naisen uraa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 26.11.2007 6.10
Tiedote -

Suomalaisten päättäjien mielestä hyvät neuvottelutaidot ja itseluottamus ovat tärkeimpiä ominaisuuksia, mikäli nainen haluaa menestyä ja edetä urallaan. Vaatimattomuus sen sijaan ei enää kaunista työelämässä. Tällaisia mielipiteitä tuli esiin päättäjille lähetetyssä kyselyssä.

Myös naisten kykyä tulla toimeen molempien sukupuolten kanssa pidetään merkittävänä menestyksen edellytyksenä. Kysely kertoo, että vaatimattomuutta ei työntekijän ominaisuutena enää arvosteta: naisista 83 prosenttia ja miehistä 63 prosenttia on sitä mieltä, että vaatimattomuus ei edistä naisten uraa.

”Henkilökohtaiset ominaisuudet ovat päättäjien mielestä huomattavasti muodollista pätevyyttä tärkeämpiä. Edes korkeaa koulutusta ei pidetty neuvottelutaitojen ja itseluottamuksen veroisina uran edistämisen keinoina”, sanoo projektijohtaja Miia Eloranta Sorprano Oyj:stä.

Aktiivisuus palkitaan

Lähes kaikki (95 prosenttia) kyselytutkimuksen vastaajista on sitä mieltä, että yritykselle on hyötyä siitä, että sen johtopaikoilla on sekä naisia että miehiä. Tästä huolimatta vain 55 prosenttia on sitä mieltä, että yritysjohdon pitäisi hakea systemaattisesti osaavia naisia keskeisiin tehtäviin. Vastuu omasta urasta ja etenemisestä kohdistuukin päättäjien mukaan naisille itselleen. Kaikista vastaajista 78 prosenttia ja naisista peräti 92 prosenttia oli sitä mieltä, että naisten pitäisi tuoda omaa osaamistaan paremmin esille.

”Vastuuta on naisten lisäksi yrityksillä, jotka vastaavat rekrytoinnista. Etenemismahdollisuuksien lisäksi pitäisi kiinnittää myös enemmän huomiota palkkauksen tasa-arvoon”, muistuttaa Eloranta.

Naisista 88 prosenttia ja miehistä vain 38 prosenttia oli sitä mieltä, että naisten pitäisi vaatia lisää palkkaa.

”Henkilökohtaiset kokemukset vaikuttavat vastauksiin. Naiset kokevat myös lasikaton olemassaolon miehiä vahvemmin”, kertoo Eloranta.

Sosiaali- terveysministeriön naisten urakehitystä tukevaan hankkeeseen liittyvä kysely toteutettiin verkossa toimivassa Soprano eSearch-tutkimusympäristössä 11.–19.10.1007. Kyselyyn vastasi 1 100 ylimmän johdon sekä keski- ja henkilöstöjohdon edustajaa suomalaisista yrityksistä ja julkiselta sektorilta.

Lisätietoja:

projektijohtaja Miia Eloranta, Soprano Oyj, puh. 020 744 5019, [email protected]

tiedottaja Pirkko Jyväkorpi , STM, puh. (09) 160 74787, gsm 050 381 3462

www.mahdollistamenestys.fi

Sosiaali- ja terveysministeriön naisten urakehitystä tukevan kampanjan tavoitteena on herättää keskustelua naisten urakehityksestä. Kampanjan avulla halutaan kannustaa naisia tuomaan esiin oma osaamisensa ja hakeutumaan keskeisille paikoille. Myös tietoisuutta naisten johtajapotentiaalista halutaan nostaa. Kampanja on osa hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen samapalkkaisuusohjelmaa. Viestintätoimisto Soprano toteuttaa kampanjan ministeriön toimeksiannosta.

Sivun alkuun