Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hyvä startti työhön

Sosiaali- ja terveysministeriö
23.10.2006 8.00
Tiedote -

Eurooppalaisella nuorella on 50 prosenttia suurempi mahdollisuus joutua työtapaturman uhriksi kuin kokeneilla työntekijöillä. Osasyynä tähän on se, että nuorten turvallisuustietoisuus on selvästi huonompi kuin varttuneiden työntekijöiden, sanoi tutkija Pertti Palukka puhuessaan työturvallisuusviikon avausseminaarissa Helsingissä maanantaina 23. lokakuuta. Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston tämänvuotisen kampanjan ja parhaillaan vietettävän työturvallisuusviikon teemana on "Hyvä startti työhön".

Liian moni nuori loukkaantuu työssä

- Näyttää siltä, että nuorten aikuisten turvallisuuskasvatus on lähes laiminlyöty eikä tämän päivän kouluympäristö tue riittävästi turvallisuuskäyttäytymistä, kertoi Tampereen teknillisen yliopiston tutkija Pertti Palukka. Hän on tutkinut 16 - 30-vuotiaiden opiskelijoiden turvallisuuteen liittyviä uskomuksia ja turvallisuuskäyttäytymistä. Tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta nuoresta uskoo olevansa turvallisuustietoinen ja yhtä moni uskoo, että tapaturmia voidaan torjua.

- Mutta uskomukset eivät vaikuta käyttäytymiseen. Vaikka lähes kaikki tutkimukseen osallistuneet ovat sitä mieltä, että tapaturmassa loukkaantunut on aiheuttanut onnettomuuden omalla toiminnallaan, nuoret kertovat helposti unohtavansa turvalliset toimintatavat ja suojainten käytön.

- Puolet nuorista kertoo aktiivisesti välttävänsä vaarallisia tilanteita. Esimerkiksi turvavyötä ja suojalaseja he sanovat käyttävänsä lähes aina. Mutta liikennesääntöjä rikotaan yllättävän paljon - lähes puolet vastanneista kertoo syyllistyvänsä siihen silloin tällöin. Osa ajaa jopa säännöllisesti ylinopeutta ja päin keltaisia valoja.

Turvallisuuskäyttäytymisessä ja -uskomuksissa on eroja, joita selittävät vastaajien sukupuoli, ikä ja oppilaitos. Sukupuolten välinen ero on suurempi turvallisuuskäyttäytymisessä kuin turvallisuusrikkomuksissa. Naiset käyttäytyvät vastuullisemmin ja ovat tietoisempia turvallisuuden merkityksestä. Iän myötä sekä miesten että naisten turvallisuustietoisuus ja -vastuullisuus kasvavat, mutta sukupuolten välinen ero lähenee vain turvallisuustietoisuudessa.

Tutkimuksen mukaan 16 - 18-vuotiaiden nuorten turvallisuustietoisuus on selvästi alhaisempi kuin 25 - 30-vuotaiden. Osalle 16 - 18-vuotiaista turvallisuus ja vastuullisuus ovat joko täysin toisarvoisia tai tuntemattomia asioita. Palukka ehdottaakin, että turvallisuusopetusta lisättäisiin koulutuksessa. Sen pitäisi alkaa jo ennen toisen asteen koulutusta, ennen kuin peruskoululaisten uskomukset ja asenteet ovat lukkiutuneet ja asenteisiin voidaan vielä vaikuttaa.

- Nuoret omaksuvat helposti kaveripiirin huonot asenteet. Asenteisiin voitaisiin vaikuttaa tuomalla riittävän ajoissa esille tosiasioita ja oikeita käyttäytymisen malleja. Tämä on suuri haaste paitsi kouluttajille, myös työyhteisöille. Turvallisuuden edistämistyö olisikin suunnattava tehostetusti nuoriin vakavien työtapaturmien välttämiseksi, Palukka korosti.

Joka seitsemäs työtapaturma sattuu alle 25-vuotiaalle

Toinen Tampereen teknillisen korkeakoulun tutkimus kertoo, että suomalaisille nuorille sattuu enemmän työtapaturmia kuin vanhemmille. Tutkimuksen mukaan noin joka seitsemäs työtapaturma sattuu 15 - 24-vuotiaille työntekijöille.

- Vuonna 2004 työpaikkatapaturmista lähes 13 800 ja työmatkatapaturmista 1 231 sattui alle 25-vuotiaille, kertoi tutkija Noora Hintikka työturvallisuusviikon avajaistilaisuudessa. Hänen mukaansa nuorilla miehillä on perätikaksinkertainen riski joutua työtapaturmaan kuin yli 50-vuotiailla miehillä.

Nuorille miehille työpaikkatapaturmia vuonna 2004 sattui kaikkiaan 10 288 ja naisille 3 512. Poikien tapaturmariski on siis lähes kolminkertainen tyttöihin verrattuna.

- Kaikkinensa nuorille sattuneiden tapaturmien määrä näyttäisi olevan laskussa, mutta tyttöjen tapaturmien määrä on tällä vuosituhannella noussut kolme prosenttia. Tämän voi johtua siitä, että nuoret naiset tekevät entistä enemmän perinteisiä miesten töitä.

- Yllättävän paljon nuorille sattuu myös kuolemaan johtaneita tapaturmia. Viime vuosina työtapaturmassa on kuollut keskimäärin seitsemän nuorta joka vuosi, heistä työpaikalla neljä ja työmatkalla kolme. Nuorten osuus kuolemaan johtaneista työtapaturmista on noin yhdeksän prosenttia, Hintikka kertoi.

Tapahtumia on ympäri maata

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto haluaa Hyvä startti työhön -kampanjan avulla saamaan työnantajat, oppilaitokset ja nuoret tietoisemmiksi työn tekemisen riskeistä. Viikon aikana järjestetään useita tilaisuuksia eri puolilla Suomea.

Kampanjaan liittyy mm. Euroopan laajuinen hyvien käytäntöjen kilpailu. Suomen ehdokkaina kilpailuun osallistuvat Seinäjoen koulutuskeskuksen Työssä oppimisen turvallisuus -hanke sekä Skills Finland ry:n Työturvallisuuden taitopassi. Hyvien käytäntöjen kilpailun voittajat palkitaan Espanjan Bilbaossa maaliskuussa 2007 järjestettävässä kampanjan päätöstilaisuudessa.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto kampanjoi vuosittain eri työturvallisuusteemoista. Ensi vuonna teemana on tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy. Suomessa sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto toimii viraston yhteistyökumppanina.

Lisätietoja:

- Nuorten turvallisuuskäyttäytyminen ja uskomukset: tutkija Pertti Palukka, puh. (03) 3115 2587, [email protected]
- Nuorten työtapaturmat: tutkija Noora Hintikka puh. (03) 3115 3598, [email protected]
- Hyvä startti työhön -kampanja: ylitarkastaja Hannu Stålhammar, p. (09) 160 73108, [email protected]
- Lisätietoja alueellisista tapahtumista saa työsuojelupiireiltä.
- Työsuojelutietopankki
- Tapahtumakalenteri

Sivun alkuun