Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hylkäävien etuuspäätösten perustelut tarkentumassa

Sosiaali- ja terveysministeriö
28.8.2014 10.34
Tiedote -

Sosiaalivakuutusetuuksista annettavien hylkäävien päätösten perusteluista tulisi jatkossa nykyistä paremmin käydä ilmi, miksi haettu etuus on evätty. Silloin kun kielteinen päätös perustuu erityisesti lääketieteellisiin seikkoihin, perusteluihin olisi kirjattava, mitkä asiat ovat vaikuttaneet tapauksen arviointiin ja mitä johtopäätöksiä niiden perusteella on tehty.

Lisäksi Kelassa tai työeläkelaitoksessa hakemuksen käsittelyyn osallistuvan asiantuntijalääkärin olisi laadittava valmistelun aikana oma perusteltu arvionsa, joka kirjattaisiin tapauksen asiakirjoihin. Asiantuntijalääkärin selkeä arvio auttaisi lopullisen päätöstekstin laatijaa lääketieteellisten perustelujen kirjoittamisessa.

Perustelujen parantaminen koskisi niin Kelan kuin työeläkelaitosten päätöksiä, esimerkiksi työkyvyttömyyseläkettä koskevia hylkääviä päätöksiä. Tapaturmavakuutuslakiin on tarkoitus tehdä vastaavat muutokset tapaturmavakuutuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä.

Päätösten perustelujen parantaminen on osa vakuutuslääkärijärjestelmän kehittämistä, jota pohtinut työryhmä teki ehdotuksensa viime tammikuussa.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 28. elokuuta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015.

Lisätietoja

hallitussihteeri Inka Hassinen, p. 02951 63187, [email protected]Muualla palvelussamme

Vakuutuslääkärityöryhmä

Sivun alkuun