Hyppää sisältöön
Media

Huumausainepolitiikalla vähennetään haittoja

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 5.2.2004 11.30
Tiedote -

Yhteistyöllä pyritään vähentämään huumausaineiden kysyntää, estämään tarjontaa, vähentämään huumausaineiden käytöstä koituvia haittoja sekä saamaan väärinkäyttäjät hoitoon. Valtioneuvosto hyväksyi torstaina 5. helmikuuta periaatepäätöksen huumausainepoliittisesta toimenpideohjelmasta vuosille 2004 - 2007. Ohjelmassa esitetään tämän hallituskauden linjaukset huumausainehaittojen vähentämiseksi. Tavoitteena on huumausainetilanteen pysyvä helpottaminen.

Kunnat ja järjestöt päättävät omasta toiminnastaan. Ohjelman toimeenpanosta vastaa huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä, joka raportoi tuloksista vuosittain valtioneuvostolle. Huumausainepoliittinen toimenpideohjelma on sovitettu yhteen sosiaali- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelman (TATO) sekä poliisin, tullin ja rajavartioviranomaisten strategioiden kanssa.

Hoitoon pääsy turvataan

Tavoitteena on, että sekä lääkkeettömien hoitojen että korvaushoidon saatavuus paranee ja hoitoon pääsyn esteet vähenevät. Hoidon jälkeistä tukea ja kuntoutusta järjestetään nykyistä enemmän. Tartuntatautien leviäminen huumeiden käyttäjien keskuudessa vähenee. Suunnitelmien mukaan päihdehuollon erityispalveluja on riittävästi vuonna 2007.

Tavoitteena on kehittää kaikkien niiden työntekijöiden ammatillista osaamista, jotka kohtaavat työssään huumeongelmaisia. Lisäksi vahvistetaan poliisin hoitoonohjauskoulutusta sekä hoitoonohjausta etsivän sosiaali- ja terveydenhuoltotyön kautta.

Koululaisten oppimisympäristön turvallisuutta parannetaan

Kouluissa ja oppilaitoksissa kehitetään moniammatillisia toimintamalleja oppilashuollon ehkäisevään päihdetyöhön. Hyväksi todettuja toimintamalleja hyödynnetään nykyistä paremmin. Päihdeongelmiin puututaan heti, kun ne havaitaan ja asioista keskustellaan kouluissa nykyistä enemmän. Oppimisympäristöstä tehdään nykyistä turvallisempi kaikille koululaisille.

Järjestöjen työtä tuetaan

Kansalaisjärjestöt toimivat jo nyt palvelun tuottajina ja asiantuntijoina sekä järjestävät vertaistukea ja vapaaehtoistoimintaa. Viranomaisten ja järjestöjen yhteistoimintaa lisätään ja samalla huolehditaan siitä, että järjestöt voivat kehittää huumetyön ammatillisuutta ja osaamisen tasoa.

Sosiaali- ja terveysministeriössä lisätietoja antavat: apulaisosastopäällikkö Reijo Väärälä puh. (09) 160 73773 ja projektisihteeri Sari Hanhinen, puh. (09) 160 73139.

Periaatepäätös huumausainepoliittisesta toimenpideohjelmasta (pdf-tiedosto)

Sivun alkuun