Hyppää sisältöön
Media

Hoivan rahoitusta selvitetty

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.9.2010 6.30
Tiedote -

Hoivapalveluiden rahoitusmalleja on kartoitettu ja arvioitu kahdessa tänään julkistetussa tutkimuksessa. Tutkimukset liittyvät hallitusohjelman tavoitteeseen selvittää vapaaehtoisen hoivavakuutuksen ja hoivarahaston käyttöönottoa.

Raija Volkin ja Tuula Laukkasen selvitys Hoivan rahoitus - "kansainvälisiä käytäntöjä ja kotimaisia vaihtoehtoja " kartoittaa hoivan rahoitusta ja rahoitusmalleja Suomessa ja ulkomailla sekä pohtii sitä, voitaisiinko kansalaisille annettua hoivalupausta vahvistaa järjestämällä hoivan rahoitus muulla tavoin kuin verorahoilla. Sosiaalivakuutus olisi vaihtoehto rahoituksen organisointiin. Se toisi muun muassa läpinäkyvyyttä siihen, mitä hoiva maksaa, ja korvamerkitsisi rahat hoivan järjestämiseen. 

Sosiaalivakuutusmaksut kerättäisiin rahastoon, josta ne jaettaisiin hoivan järjestäjille tai tuottajille. Selvityksen mukaan sosiaalivakuutuksesta voitaisiin varat ohjata palvelujen järjestämiseen kunnille alueellisia eroja tasaavan mallin kautta eli nykyisen valtionosuusjärjestelmän tapaan. Palveluiden tasapuolisen saatavuuden kannalta olisi kuitenkin parempi, jos varojen jaon perustana olisi koko maassa samalla tavalla mitattu hoivaa tarvitsevien yksilöiden hoivatarve.

Toisessa selvityksessä tarkastellaan erilaisia malleja oman hoivan rahoitukseen. Markus Lahtisen tekemä "Yksityinen varautuminen hoivamenoihin" -selvitys keskittyy siihen, millä edellytyksillä vapaaehtoinen varautuminen voisi muodostua mielekkääksi vaihtoehdoksi ja miten yksityinen varautuminen voisi tukea julkista hoivaa.

Mikään yksityisen puolen innovaatio ei pysty ratkaisemaan hoivan yksityisen rahoituksen problematiikkaa ilman yksityisen järjestelmän toimivaa niveltymistä julkisesti rahoitetun hoivajärjestelmän kanssa. Yksi tapa yhdistää julkinen palvelu ja yksityinen varautuminen olisi yhteisen palvelusetelin tai palvelutilin luominen. Ensiarvoisen tärkeätä hoivavakuutuksen yleistymisen kannalta olisi myös eri kuntien erilaisen palvelutarjonnan ja erilaisten käytäntöjen yhdenmukaistuminen.

Vaikka yksityinen hoivavakuutus olisi ihmisten taloudellista hyvinvointia lisäävä, sen ongelmaksi muodostuu korkea hinta. Tämän vuoksi tulisi löytää keinoja rahoittaa hoivavakuutuksen hankinta tarvittaessa jopa kertamaksuisena. Pitkäaikaissäästämisen tavoitetta tulisikin laajentaa eläkeiän tulojen täydentämisestä kohti hoivan rahoittamista.

Selvitysten rahoittajina ovat olleet sosiaali- ja terveysministeriö, Kela ja Finanssialan keskusliitto ja selvitykset on valtaosin tehty tekijöiden työskennellessä Pellervon taloustutkimuksessa.

Lisätietoja

Johtaja Raija Volk, sosiaali- ja terveysministeriö, p. (09) 160 73831, [email protected]
Tutkimusjohtaja Markus Lahtinen, Pellervon taloustutkimus, p. (09) 3488 8417, [email protected]
Johtaja Heikki Palm, sosiaali- ja terveysministeriö, p. (09) 160 73919, [email protected]Muualla palvelussamme

Hoivan rahoitus - kansainvälisiä käytäntöjä ja kotimaisia vaihtoehtoja (STM:n selvityksiä 2010:22) 

Ministeri Rehula: Hoivavakuutus vaihtoehto hoidon rahoitukseen (Tiedote 28.9.2010)

Muualla verkossa

Yksityinen varautuminen hoivamenoihin - Vaihtoehtoisia malleja oman hoivan rahoittamiseen (PTT:n selvityksiä) 

Sivun alkuun