Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hoitoonpääsy erikoissairaanhoitoon: yli kuusi kuukautta jonottaneiden määrä puolittunut

Sosiaali- ja terveysministeriö
30.8.2005 9.00
Tiedote -

Hoitoonpääsyä määräajoissa koskevat lakimuutokset tulivat voimaan 1.3.2005. Niiden mukaan tarpeelliseksi todettu hoito tulee järjestää viimeistään kuudessa kuukaudessa ja hoidontarpeen arvio sairaaloissa kolmessa viikossa. Syyskuun alusta alkaen kiireetön hoito tulee järjestää sairaaloissa viimeistään puolen vuoden kuluessa hoidontarpeen toteamisesta.

Kansallisen terveysprojektin esittämä sairaaloiden hoitojonojen purkaminen aloitettiin lokakuussa 2002. Tuolloin valtio ja kunnat osoittivat sairaanhoitopiireille yhteensä 50 miljoonaa euroa hoitojonojen lyhentämiseen. Yli kuusi kuukautta hoitoa jonottaneita oli silloin 66 000. Elokuun 2005 puolessa välissä yli kuusi kuukautta jonottaneita oli 34 000, joista runsaalle kahdelle tuhannelle oli tarjottu hoitoa muualta kuin omasta sairaalasta, mutta potilaat olivat halunnet jäädä oman sairaalansa hoitojonoon. Jono on siis puolittunut.

Hoidontarpeen arvio kolmessa viikossa onnistuu nyt kaikissa sairaanhoitopiireissä. Aluesairaaloissa ei pääsääntöisesti ole ollenkaan yli kuuden kuukauden hoitojonoja. Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien välillä on suuria eroja. Lähes kokonaan yli puolen vuoden mittaisista jonoista on päässyt Etelä-Savon sairaanhoitopiiri. Jonot ovat lyhentyneet merkittävästi myös HUS-piirissä, jossa vuonna 2002 yli kuusi kuukautta hoitoa jonottaneita oli 17 800 ja nyt 8000. HUS:n arvion mukaan vuoden lopussa näitä potilaita on 2000. Jonot ovat lyhentyneet nopeasti myös Pohjois-Savon, Keski-Suomen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiireissä.

Sairaanhoitopiirien arvioiden mukaan yli puoli vuotta hoitoa jonottaneiden määrä vähenee vuoden 2005 loppuun mennessä edelleen niin, että jonottajia on tuolloin 15 000. Sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää välittömästi keskustelut niiden sairaanhoitopiirien kanssa, joissa yli kuuden kuukauden mittaiset hoitojonot ovat lyhentyneet hitaasti. Keskustelujen ja niiden pohjalta laadittavien jonojen lyhennyssuunnitelmien tavoitteena on päästä lain edellyttämään tilanteeseen kaikissa sairaanhoitopiireissä viimeistään kevään 2006 aikana. Myös lääninhallitukset tekevät valvontatyötä.

Tilanteessa, jossa hoito ei järjesty määräajassa yksittäisen potilaan tulee kääntyä ensisijaisesti hoitavan lääkärinsä, yksikön ylilääkärin tai sairaalan johtavan lääkärin puoleen. Sairaanhoitopiirin tehtävänä on järjestää näissä tapauksissa hoito muualla kuin omassa yksikössään, ellei potilaan kanssa muuta sovita.

Lisätietoja: Lääkintöneuvos Jouko Isolauri p. (09) 160 74194, hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki p. (09) 160 73806, apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen p. (09) 160 73804, sosiaali- ja terveysministeriö.

Sivun alkuun