Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hoitoalan hyvät käytännöt lisäävät työniloa

Sosiaali- ja terveysministeriö
29.1.2007 9.15
Tiedote -

Työnilon löytyminen ja säilyttäminen tukevat hoitohenkilökunnan työssä jaksamista. Moni hoitoalan työntekijä paiskii töitä kiireessä ja kärsii arvostuksen puutteesta. Hyvinvointia sairaalatyöhön -hankkeessa etsittiin hoitoalan hyviä käytäntöjä työntekijöiden työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Vasta valmistuneessa raportissa kerrotaan, millaisilla hoitoalan hyvillä käytännöillä lisätään hoitohenkilökunnan hyvinvointia. Raportti on seikkaperäinen kuvaus siitä, miten henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia kehitetään niin, että kaikki hyötyvät.

Kehittämismenetelmänä käytettiin tasaveroisen vuoropuhelun menetelmää, jonka tavoitteena oli synnyttää ammatti- ja asemarajat ylittävää keskustelua ja parantaa työhyvinvointia konkreettisilla kehittämisideoilla. Kehittämistyö paransi tiedonkulkua, vuorovaikutusta ja yhteistyössä sekä työpaikan ilmapiiriä. Työntekijät kokivat vaikutusmahdollisuuksiensa kohentuneen. Hankkeeseen osallistui yhteensä 1050 hoitoalan henkilöä kymmenessä eri terveydenhuollon yksikössä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Raportti on osa Terveydenhuoltoalan kehittämishanketta 2004-2006. Sosiaali- ja terveysministeriön Veto-ohjelma sekä työministeriön Tykes-ohjelma ovat rahoittaneet hanketta.

Lisätietoja: tutkija Riikka Kivimäki, puh. 050 5975690, sähköposti muotoa: etunimi.h.sukunimi(at)uta.fi, Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto ja ylitarkastaja Tarja Kantolahti, puh. (09) 160 72495, sosiaali- jaterveysministeriö

Hyvinvointia sairaalatyöhön. Terveydenhoitoalan kehittämishanke 2004–2006; Riikka Kivimäki, Aija Karttunen, Leena Yrjänheikki, Sari Hintikka. Helsinki 2006. 239 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006:69, ISBN 952-00-2219-8 (nid.), ISBN 952-00-2220-1 (PDF). www.stm.fi > Julkaisut 2006. Julkaisua myy Yliopistopaino, hinta 26 euroa, puh. (09) 7010 2363, www.yliopistopaino.fi/kirjamyynti tai [email protected]

Sivun alkuun