Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Högre kostersättning och veterantillägg

Sosiaali- ja terveysministeriö
29.11.2012 11.21
Pressmeddelande -

Kostersättningen till personer med celiaki höjs från ingången av 2013 från 21 till 23,60 euro i månaden. Dessutom nivåhöjs veterantillägget med 50 euro, varvid tillägget uppgår till cirka 104,42 euro per månad från ingången av 2013. Höjningen av veterantillägget förbättrar frontveteranernas möjligheter att bo hemma så länge som möjligt.

Handikappbidraget till personer med efterlevandepension ändras till vårdbidrag för pensionstagare när personen i fråga har fyllt 65 år. Ändringen, som beräknas beröra cirka hundra personer per år, är avsedd att förenhetliga olika pensioners inverkan på handikappförmånerna.

Regeringen föreslog torsdagen den 29 november att lagen ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster den på fredagen. Lagen träder i kraft till de delar som gäller veterantillägget och kostersättningen den 1 januari 2013. Till övriga delar träder den i kraft först den 1 januari 2014.

Ytterligare information

Pia Nissinen, regeringssekreterare, tfn 0295 163 186, [email protected]På vår webbplats

Veteranförmåner
Kost som främjar hälsan

Sivun alkuun