Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hiukkassuojainten suojauskyvyssä puutteita

Sosiaali- ja terveysministeriö
18.4.2006 9.20
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö suosittaa, että kaikkia nykyisiä hiukkasilta suojaavia hengityksensuojaimia käytetään kertakäyttöisenä korkeintaan yhden työvuoron ajan. Näin toimitaan kunnes kaikki markkinoilla olevat suojaimet on testattu uuden standardin mukaisesti ja niissä on asianmukaiset merkinnät.

Suosituksen syynä ovat sähköiseen varautumiseen perustuvien eli sähköstaattisten suodattimien suojauskyvyssä todetut puutteet. Toistaiseksi ei ole tiedossa, että puutteellinen suojauskyky olisi aiheuttanut tapaturmia tai sairastumisia.

Silmämääräisesti tarkastellen ei ole mahdollista havaita, mitkä hiukkassuojaimet toimivat materiaalin sähköstaattiseen varautumiseen perustuen. Epäily suojaustehon heikkenemisestä koskee kaikentyyppisiä hiukkasmaisilta epäpuhtauksilta suojaavia suojaimia: kertakäyttöisiä suodattavia puolinaamareita, naamareihin kiinnitettäviä vaihdettavia suodattimia sekä puhallinlaitteiden eli moottoroitujen hengityksensuojainten suodattimia.

Hiukkassuojainten suojauskyvyssä voi olla puutteita

Euroopan komissio totesi maaliskuussa, että hiukkasmaisilta epäpuhtauksilta ts. pölyiltä suojaavien hengityksensuojainten suojauskyky saattaa olla puutteellinen. Hiukkassuojaimia on toimintaperiaatteeltaan kolmea eri tyyppiä: mekaaniset eli siivilän tavoin toimivat, materiaalin sähköiseen varautumiseen perustuvat eli sähköstaattiset suodattimet ja näiden yhdistelmät.

Hiukkassuojainten suojauskyky testataan siten, että suojain altistetaan kolmen minuutin ajan sekä suolapölylle että parafiiniöljysumulle. Testeissä on todettu, että materiaalin sähköiseen varautumiseen perustuvalla menetelmällä toimivien suodattimien suojauskyky voi heiketä nopeasti käytön aikana. Samalla suojaimet voivat tulla tehottomiksi milloin tahansa kolmen minuutin kuluttua käyttöön otosta. Suodatusteho voi alentua voimakkaasti ja vaarantaa siten sähköstaattiselle suodattimelle osoitetun tehokkuusluokan. Testitulokset viittaavat myös siihen, että sähköstaattiset suodattimet menettävät suodatustehonsa myös ajoittaisessa käytössä.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työntekijän tulee ottaa käyttöön uusi hiukkassuojain, kun hän jatkaa työtään seuraavana päivänä, vaikka suojainta olisi edellisenä päivänä käytetty vain lyhyen aikaa.

Uusi testi otetaan käyttöön kesällä

Testausstandardin uusiminen on aloitettu ja uusi standardi otetaan todennäköisesti käyttöön kesän 2006 aikana. Jos hengityksensuojaimet eivät täytä uuden testausmenetelmän vaatimuksia materiaalin läpäisyn osalta, niihin tulee merkintä, että ne ovat kertakäyttöisiä.

Lisätietoja antaa ylitarkastaja Kaija Kivinen, puh. (09) 160 72512

Sivun alkuun