Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hinder för sysselsättning av begränsat arbetsföra personer utreds

Sosiaali- ja terveysministeriö
10.11.2010 14.29
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsminister Juha Rehula tillsatte i dag den 10 november politices doktor Markku Lehto för att utreda hinder för begränsat arbetsföra personers deltagande i arbetslivet och framföra förslag till avlägsnande av hinderna.  Tidsfristen för arbetet är den 14 februari 2011.

Utredningsmannens uppgift är att kartlägga den nuvarande situationen i fråga om sysselsättningen av begränsat arbetsföra personer samt bestämmelserna för stöd till sysselsättning. Samtidigt utreds vilka modeller det i Finland och utomlands har använts för att främja sysselsättningen av begränsat arbetsföra personer.

"Debatten om längre yrkeskarriärer har i stort sett handlat om inlednings- och slutskedet av karriären. Nu är avsikten att speciellt fokuseras på sysselsättningen av personer i arbetsför ålder. Många har både arbetsförmåga och arbetsvilja, men inte någon möjlighet att arbeta. Nu utreds vilka sysselsättningshinder det finns i lagstitfningen och hur dem kan undanröjas", säger minister Rehula.

Utredningsmannen framför förslag speciellt om hur man genom ändringar i systemet för social trygghet samt olika slags tjänster kan bättre stöda förvärvsarbete av begränsat arbetsföra personer.

"Utredningen handlar också om en fortsättning på arbetet av SATA-kommitté som beredde en totalreform av den sociala tryggheten", konstaterade Rehula.

Det tillsätts en bakgrundsgrupp som stöder utredningsmannen och som har representation från social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, arbetsmarknadens centralorganisationer, Kommunala arbetsmarknadsverket, Företagarna i Finland, Jord- och Skogsbruksproducenternas Centralförbund, Folkpensionsanstalten samt Pensionsskyddscentralen.

För mer informationSpecialmedarbetare Hanna-Maija Kause, tfn 050 566 7949, [email protected]

Juha Rehula
Sivun alkuun