Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hälsa och jämlikhet måste tas i beaktande i allt beslutsfattande

Sosiaali- ja terveysministeriö
23.5.2013 10.30
Pressmeddelande -

Social- och hälsoministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar

Forskningsresultat från flera länder visar att det är viktigt att beakta hälsoaspekter i beslutsfattandet för att förbättra befolkningens hälsa och jämlikhet i hälsa. Detta är också väsentligt för att man ska kunna nå många samhälleliga mål, såsom att förbättra barnens välbefinnande och de vuxnas arbetsförmåga.

Det är ofta utmanande att integrera hälsa i politiken över sektorsgränser, och även när beslut fattas kan implementeringen begränsas till en viss del eller visa sig ohållbar.  

Publikationen Health in All Policies (HiAP): Seizing opportunities, implementing policies, som utges av social- och hälsovårdsministeriet, identifierar praktiska möjligheter och utmaningar att lyfta hälsa på den politiska agendan.  Den betonar vikten av att ta till vara olika möjligheter att förhandla om och genomföra ändamålsenliga politiska lösningar. Dess publicering är Finlands insats till den 8:e globala konferensen om hälsofrämjande arbete (8th Global Conference on Health Promotion).

Regeringarna bär det huvudsakliga ansvaret

Samhällspolitiken på alla nivåer har hälsoeffekter som man behöver ta i beaktande.  Samtidigt som regeringarna bär det huvudsakliga ansvaret, har hälsosektorn det främsta ansvaret för att skapa kunskapsbasis samt identifiera och prioritera olika frågor och genomförbara lösningar.  På detta sätt bidrar hälsosektorn till att lyfta hälsofrågor på den politiska agendan över sektorsgränser.  Det är mera sannolikt att man lyckas om de åtgärder som föreslagits för att genomföra hälsopolitik är i linje med de föreliggande ekonomiska och politiska förhållandena.

Vikten av hälsa och socialt välbefinnande bör erkännas även under svåra ekonomiska tider.  I strama tider kan man välja olika verktyg för att skapa synergier mellan hälsomässiga mål och ekonomiska mål - till exempel höja skatten på tobak eller alkohol i syfte att samla medel.

Ett globalt perspektiv på hälsa

Publikationen utnyttjar fallstudier från alla världsdelar för att visa hur begreppet "hälsa i alla politikområden" fungerar i olika sammanhang. Exemplen täcker åtta politikområden, inklusive barns utveckling under barndomstiden, arbete och hälsa, lantbruk och tobak.

Publikationen HiAP: Seizing opportunities, implementing policies ger värdefulla idéer för beslutsfattare, politiker medräknade, forskare och förespråkare av civilsamhället.  Den medför ett globalt perspektiv på hälsofrämjande arbete och jämlikhet i hälsa med hjälp av beslutsfattande och implementering. 

Volymen publiceras i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd i Finland, det europeiska observationsorganet för hälso- och sjukvård (European Observatory on Health Systems and Policies) och FN:s forskningsinstitut för social utveckling (UN Research Institute for Social Development).

Mer information:

Dr Eeva Ollila, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3327
Dr Sebastian Pena, Institutet för hälsa och välfärd i Finland, tfn 040 169 8726Bilagor

Health in All Policies: Seizing opportunities, implementing policies (Publications  of the Ministry of Social Affairs
and Health 2013:9)

Relaterade teman:

Främjande av hälsa

Relaterade länkar:

European Observatory on Health Systems and Policies
Den 8:e globala konferensen om hälsofrämjande arbete

 Publikationens webbsidor
Tapani Melkas: Terveys kaikissa politiikoissa -periaate Suomen terveyspolitiikassa

Sivun alkuun