Hyppää sisältöön
Media

Hallitus teki periaatepäätöksen terveyttä edistävästä liikunnasta ja ravinnosta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.6.2008 12.00
Tiedote -

Terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon avulla voidaan ehkäistä terveysongelmia ja hillitä muun muassa terveydenhuoltomenojen kasvua. Valtioneuvosto teki torstaina 12. kesäkuuta terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämislinjoista ensimmäisen yhteisen periaatepäätöksen, jota julkinen sektori toteuttaa yhdessä kolmannen sektorin ja elinkeinoelämän kanssa.

Terveys on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa niin, että elinympäristö muuttuu terveellisemmäksi ja terveelliset valinnat ovat mahdollisia, helppoja ja houkuttelevia.

Tavoitteena on saada terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvia ihmisiä säännöllisen liikunnan pariin ja edistää kansallisten ravitsemussuositusten mukaisia ravitsemusmuutoksia koko väestössä. Lisäksi pyritään siihen, että ylipaino ja lihavuus sekä muut ravintoon ja riittämättömään liikuntaan liittyvät terveyshaitat vähenevät ja terveyttä edistävät ruoka- ja liikuntatottumukset yleistyvät erityisesti huonommassa sosioekonomisessa asemassa olevilla väestöryhmillä.

Periaatepäätöksessä on esitetty tavoitteet ja kehittämislinjat eri ikä- ja väestöryhmille, paikallistasonpäätöksentekoon, muuhun arkiympäristön kehittämiseen, eri ammattiryhmien kouluttamiseen sekä seurantaan ja tutkimukseen. Periaatepäätöksen tueksi on tehty hallituskaudelle konkreettinen toimeenpanosuunnitelma, jota päivitetään tarpeen mukaan.

Terveyttä edistävää liikuntaa ja terveellistä ravitsemusta kehitetään ja toteutetaan useilla hallinnonaloilla ja monien toimijoiden työnä. Eri hallinnonalat kohdentavat tarvittavat määrärahat periaatepäätöksen toteuttamiseen. Terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämiseen osoitetaan nykyistä enemmän veikkausvoitto- ja raha-automaattivaroja. Sosiaali- ja terveysministeriö, opetusministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö koordinoivat ja seuraavat periaatepäätöksen toteutumista.

Periaatepäätös ja toimeenpanosuunnitelma

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Sirpa Sarlio-Lähteenkorva, puh. (09) 160 74035 ja ylitarkastaja Mari Miettinen, puh. (09) 160 74720

Sivun alkuun