Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Regeringen föreslår ändringar i lagen om pensionsöverföring

Social- och hälsovårdsministeriet
10.6.2021 13.37 | Publicerad på svenska 10.6.2021 kl. 15.23
Pressmeddelande 160/2021

I propositionen föreslås det att den nationella lagen om pensionsöverföring ändras så att den också gäller personer som arbetar för viss tid eller mindre än 10 år vid en EU-institution. Ändringen gäller rätten att överföra pensionsrättigheter från EU:s pensionssystem till Finlands pensionssystem efter att anställningsförhållandet upphört.

Enligt den gällande lagen om pensionsöverföring kan en person som anställs vid en EU-institution från Finland överföra den arbetspensionsrätt som tjänats in i Finland till EU:s pensionssystem och på motsvarande sätt återföra pensionsrätten till Finlands arbetspensionssystem efter att anställningsförhållandet upphört. Personer som arbetar för viss tid eller mindre än 10 år vid EU:s institutioner har med stöd av den gällande lagstiftningen inte rätt att överföra den pensionsrätt som tjänats in under tiden för arbete i EU till det finländska arbetspensionssystemet. De får inte heller senare pension från EU på grund av bestämmelserna i personalförordningen. 

När lagändringen träder i kraft utvidgas den till att gälla också arbetstagare som är anställda vid EU för viss tid. Ändringen gör det möjligt att överföra det kapitalvärde som motsvarar den pensionsrätt som intjänats vid en EU-institution till det finländska arbetspensionssystemet utan krav på en tidigare överföring från Finlands arbetspensionssystem till EU:s system. En förutsättning är att personen innan ansökan om överföring har fått rätt till pension som betalas månatligen från Finland. Enligt förslaget ska överföringen göras till Keva och den överförda pensionsrätten ska jämställas med statens pension. Antalet begäranden om överföring har uppskattats till högst några tiotal på årsnivå.

Lagen avses träda i kraft den 1 januari 2022.

Mer information:

Henna Huhtamäki, projektchef, tfn 295 163 072, [email protected]
 

Sivun alkuun