Hyppää sisältöön
Media

Hallitus esittää muutoksia työntekijän eläkelakiin ja työeläkkeiden rahoitussäädöksiin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.3.2022 13.27
Tiedote 71/2022

Esityksen mukaan työeläkevakuutusyhtiöiden liikekulut kattavan työeläkevakuutusmaksun hoitokustannusosan määrittely voitaisiin jatkossa tehdä yhtiökohtaisesti. Ehdotetuilla lakimuutoksilla mahdollistettaisiin lisäksi vanhuuseläkevastuiden joustaminen alaspäin. Tämä mahdollistaisi hyvien sijoitustuottojen tavoittelun myös heikossa sijoitusmarkkinatilanteessa.

Ehdotetuilla muutoksilla täsmennettäisiin periaatteita, joiden mukaan sosiaali- ja terveysministeriö voisi vahvistaa työeläkevakuutusyhtiöiden välille eroja työeläkevakuutusmaksun hoitokustannusosaan liittyviin laskuperusteisiin. Hoitokustannusosa olisi laadittava turvaavuusperiaatteen mukaisesti siten, että työntekijöiden työeläketurvan hoidosta ja eläkkeensaajien palveluista syntyvät kustannukset tulevat katettua. 

Erot työeläkevakuutusyhtiöiden hoitokustannusosassa voisivat lisätä työeläkejärjestelmän hoidon tehokkuutta työeläkevakuutusyhtiöiden kilpailua edistämällä. Ehdotettu muutos toisi työeläkevakuutusmaksuun ja erityisesti hoitokustannusosaan ja asiakashyvityksiin selkeyttä ja läpinäkyvyyttä. 

Ehdotetulla muutoksella mahdollistettaisiin lisäksi vanhuuseläkevastuiden joustaminen alaspäin poikkeuksellisen heikossa sijoitusmarkkinatilanteessa. Lakimuutos mahdollistaisi hyvien sijoitustuottojen tavoittelun pitkäjänteisellä sijoitustoiminnalla myös heikossa sijoitusmarkkinatilanteessa. Tämä tukisi työeläkejärjestelmän pitkän aikavälin rahoituksen kestävyyden vahvistamista.

Lisäksi ehdotetaan tehtäväksi eräitä lakiteknisiä tarkennuksia työntekijän eläkelakiin sekä eläkesäätiöistä ja kassoissa annettuun lakiin. 

Esitetyt lakimuutokset eivät vaikuta eläkkeiden määräytymiseen.

Lait tulisivat voimaan 1.6.2022.

Lisätietoja:

ylimatemaatikko Minna Lehmuskero, [email protected] 

Sivun alkuun